Skip to content

1938 Klance – Družina Škrbec, po domače Urhovi

3. 07. 2011

Pred hišo pri Varhu se je zbrala družina Škrbcevih, ki  se je za slikanje verjetno posedla ob praznovanju poroke Janeza in Terezije Škrbec. Že po oblekah sodeč je res šlo za poseben dogoodek.


____________________________________________________________

V knjigi Janeza Kebeta, Loška dolina z Babnim Poljem II. del, sem zasledila zapis, da je imela rodbina Urhovih na orodju hišno znamenje, ki spominja na tesarski kotnik, samo da sta oba kraka enako dolga in da je prvi iz treh in drugi iz dveh črt. Po prvi svetovni vojni so hišno znamenje vklesali tudi na družinski nagrobnik na pokopališču na Škriljah in je edinstven primer v Loški dolini, kakor verjetno tudi v Sloveniji. Na nagrobniku, ki je umetniško kamnoseško delo kamnoseka Janeza Lekana– Štancarja iz Starega trga, ga obkrožata pšenična klasa, kar spominja na državni grb. Vklesan ima napis RODBINA “URH” ŠKRBCOVA.

Na sliki so trije izmed otrok Janeza in Terezije Škrbec, rodili so se jima še:

 • Marjeta (r. 1866)
 • Karol (r. 1892)
 • Anton (r. 1895)
 • Frančiška (r. 1900)
 • Jakob (r. 1904).

____________________________________________________________

komandirka dekliške čete

Janez Škrbec ml. (r. 1885) in njegov najmlajši sin Ludvik (r.1932).

Janez Škrbec st. (r. 1859)– Urhov iz Podcerkve.

Stoji Mirko Škrbec (r. 1928), ki se je izšolal za grafičnega inženirja.Terezija Škrbec, (r.1866) iz Zamosteca pri Sodražici, hčerka deželnega poslanca Pakiža na Dunaju.

Matevž Škrbec (r. 1833), brat Janeza st. V Ložu je imel krojaško delavnico.

Jožefa Žnidaršič–Škrbec (r.1887), druga žena Janeza ml.

France Škrbec (r. 1890), sin Janeza st. Podedoval je omenjeno hišo pri Varhu.

Od leve strani si sledijo otroci Janeza ml:

 • Tilka Škrbec (r. 1927), živela in službovala je v Čačku,
 • Ivan Škrbec (r. 1922), eden prvih ustanoviteljev in direktor Kovinoplastike Lož,
 • Fanika Škrbec–Črnugelj (r. 1925), učiteljica, šolska nadzornica, pisateljica učnih knjig za prvošolce. Vojno leto 1942 je Faniko odpeljalo v partizane in tako mlada je  postala edina komandirka dekliške čete Loškega odreda. V jeseni 1942 leta je odšla na Primorsko, kjer je preživela vso vojno vihro.
 • Neža Škrbec (r. 1913), najmlajša hči Janeza st., ki se je poročila v Celje z Ervinom Skitkom in postala kreator modnih oblek.
 • France Škrbec, najstarejši sin Janeza ml. Bil je diplomirani ekonomist in poznan radijski napovedovalec, ki je v svojih oddajah rad pripovedoval o Loški dolini, predvsem pa o Podcerkvi, Nadleškem hribu, Starem trgu, kjer je preživljal svoja otroška leta.


___________________________________________

Viri:

 • Janez Škrbec, Sonja Demšar
 • Franc Črnugelj- Zorko
 • Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem II. del, 2002, str 238

Kraj: Klance- pri Varhu
Datum: 1938
Avtor: neznan
Zbirka: Janez Škrbec
Skenirano: 2. 6. 2011
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: