Skip to content

1957 Cerknica – 10 letnica Bresta

23. 10. 2011

Fotografija delavcev ob 10 letnici poslovanja tovarne Brest je nastala oktobra meseca leta 1957. Brest je začel poslovati namreč 25. oktobra 1947. Iz malega obrata je začelo nastajati veliko in uspešno podjetje, ki je dajalo kruh mnogim Cerkničanom in okoličanom. Prav tako se je v Cerknico priselilo veliko dela željnih ljudi iz drugih krajev Jugoslavije, saj je Brest zaradi svoje rasti potreboval vedno več delavcev.

Prvo 10 letno obdobje Bresta lahko delimo na dve fazi in sicer:

 • na začetno obdobje z razdrobljenimi žagarskimi obrati od leta 1947 do leta 1950 in
 • obdobje modernizacije proizvodnih postopkov, razvoj samoupravljanja in začetek specializirane proizvodnje pohištva za domače in inozemno trišče od leta 1951 dalje.

___________________________________________________________

Napis na pokritem prehodu med prizvodnima halama pove, da se proslavlja 10 letnica poslovanja tovarne. Na obeh stebrih plapolati jugoslovanski zastavi z modrim poljem na vrhu, belim v sredini in rdečim spodaj ter z rdečo peterokrako v sredini zastave.
Pri prepoznanih osebah smo zapisali zaporedno številko od leve.Zadaj:

 • Štefan Gašpar (7),
 • Stane Vrenko (8),
 • Francka Kranjc (13) in
 • Stane Caserman (18).

Spredaj:

 • Jože Albreht (2),
 • Pirnat iz Martinjaka (3),
 • Viktor Kern (4),
 • Dušan Trotovšek (6) in
 • gospa Debevc — Matovžinova od sv. Roka.
Zadaj:

 • Tončka Gašpar (2),
 • Božo Bajc (7) in
 • Tone Šajn (15).

Spredaj:

 • Andraj Herblan (3),
 • Vinko Mikecin (7),
 • Ivanka Potočnik (8),
 • Lojze Hiti (10),
 • Lojze Otoničar (11),
 • Polde Kos ml. (12),
 • Polde Kos st. (13) in
 • Žlaber iz Dolenje vasi (18).
Spodaj:

 • Nace Lampe (6),
 • France Hribljan levo zgoraj za Nacetom,
 • Tone Malnar — Lovričkov za Hribljanom,
 • Slavko Švigelj — Krovčk desno od Toneta Malnarja in
 • Stane Kos tretji z desne spodaj.

Ostalih nismo prepoznali.

____________________________________________________________

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: oktober 1957
Avtor: neznan
Zbirka: Arhiv Brestovega obzornika
Skenirano: 31. 7. 2011
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
 1. Anonimno permalink
  21. 11. 2011 19:48

  Na tretji sliki :
  3-je Winkler Miroslav-Grahovo-Rakek (in ne Pirnat pravi moj vir)
  5- Intihar Franc iz Martinjaka
  7- Mele Janez-Vrbec
  8- Bell Leopold iz Grahovega

Dodajte komentar

%d bloggers like this: