Skip to content

1967 Cerknica — 20 let Bresta (1)

28. 10. 2011

Prispevek istega dogodka — naslednji

Fotografija je bila posneta v soboto 28. oktobra 1967 ob svečanostih ob 20 letnici obstoja tovarne Brest. Brest je bil namreč ustanovljen 25. oktobra 1947. Slika prikazuje člane Centralnega delavskega sveta, Upravnega odbora, predstavnike družbeno-političnih organizacij in goste, povabljene na slavnostno sejo ob okrogli obletnici Bresta. Sejo je vodil tov. Franc Intihar, prvi predsednik delavskega sveta iz 1950. leta, slavnostni govornik pa je bil tov. France Mele, predsednik Centralnega delavskega sveta.

V jeseni 1947. leta je predsednik vlade LRS tov. Miha Marinko podpisal akt o ustanovitvi novega lesnoindustrijskega podjetja v Cerknici, v katerega so se združili:

 • Lesnoindustrijski obrat I. (žaga) in obrat II. (zabojarna in barakarna) iz Cerknice,
 • Lesnoindustrijski obrat Martinjak (žaga in zabojarna),
 • Lesnoindustrijski obrat Marof, Stari trg (žaga),
 • žage v Dolenji vasi, Begunjah in na Rakeku.

Podjetje je tedaj proizvajalo žagan les, zaboje in barake. V tujino pa je prodajalo le žagan les. Obdobje od ustanovitve do 1950. leta, ko so začeli v podjetju s samoupravo in z njo pospešili razvoj podjetja, je bilo obdobje intenzivne proizvodnje žaganega lesa in barak.

V tistem času je bilo v Brestu malo novih investicij, pa še te so bile prvenstveno usmerjene v žagarsko proizvodnjo. Takrat so bile velike akcije v sečnji lesa, ki naj bi kot izvozni artikel pripomogle k izboljšanju ekonomskega položaja v državi. Prizadevali so si izpolniti petletni načrt. Celotna proizvodnja je imela značaj predelave surovin v primarne izdelke in polizdelke. Mizarstvo je imelo svojo osnovo v izdelavi oken in vrat kot sestavnega dela barak. Leta 1949 je bila med večjimi investicijami sušilnica lesa v obratu Cerknica.

____________________________________________________________

Od leve proti desni sedita:

 • A. Janežič, direktor Javor Pivka in
 • Matevž Hace, pisatelj.
Od leve proti desni sedijo:

 • Jože Telič predsednik občinske Skupščine Cerknica,
 • Jože Lesar, glavni direktor Bresta,
 • Miran Goslar, predsednik gospodarskega zbora skupščine SRS,
 • M. Brajer, predstavnik KB Ljubljana, zadaj med Jožetom Teličem in Jožetom Lesarjem pa sedita
 • Jože Hren in
 • Srečo Lončar.
Hrbtna stran stare slike pove, kdo je ovekovečen spredaj, prav tako pa se da razbrati, da je bila ta slika predvidena za objavo in je tudi bila objavljena v Brestovem obzorniku št. 2 z dne 28. 11. 1967.
Pionirji iz Osnovne šole čestitajo prvemu predsedniku delavskega sveta Francu Intiharju, ki je vodil slavnostno sejo.Pionirka na levi je Magda Cimperman, desno od Magde je pionir Miran Petan, Še bolj desno pa Iva Mele.

____________________________________________________________

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: 1967
Avtor: neznan
Zbirka: Arhiv Brestovga obzornika
Skenirano: 31. 7. 2011
Oblika: dve fotografiji

Prispevek istega dogodka — naslednji

Dodajte komentar

%d bloggers like this: