Skip to content

1960 Cerknica — Brinarjeva hiša

13. 11. 2011

Fotografija je delo do zdaj še neznanega fotografa. Prikazuje pa Brinarjevo hišo malo pred rušenjem.

V Cerknici so bile kar tri družine, ki so se pisale Mramor. Ena izmed njih je bila Brinarjeva z Vrbje, kjer je živel gospodar Jože Mramor — Brinar s svojo družino.

Ime Vrbje je družina dobila po vsej verjetnosti zato, ker je bila okoli in okoli obdana z drevesi in vrbovim grmovjem. Vsa domačija z gospodarskimi poslopji je bila na nekakšnem otoku sotočja dveh voda istega potoka. Ko so namreč Milavčevi, po domače Jurkovi, postavljali žago in gradili mlin, so sem od Hrenovega mlina in žage skopali posebno strugo, ki je poganjala Jurkovo žago in mlin. Tako je Brinarjeva hiša ostala med strugama in k njej si moral čez lesen most pri Casermanovi hiši, na drugi strani, pri Lovretovih pa čez brv.

Brinarjevo hišo so podrli okrog leta 1960. Ker je tovarna Brest potrebovala zaradi povečevanja obsega poslovanja vedno več prostora, je bilo potrebno spremeniti potek struge Cerkniščice in odstraniti hiše s tega območja. Poleg Brinarjeve je bilo podrtih še nekaj drugih hiš in objektov. Spomin mi še dopušča, da jih nekaj naštejem. To so bile naslednje hiše: Domicelova hiša, Iblančičeva, po domače Kovščova hiša, Korčetova domačija, Milavcova hišica in njihov mlin ter žaga, Skukova hiša, Casermanova hiša, Kržičeva hiša in Hrenova domačija.
Danes je pogled na ta predel povsem drugačen. Poleg Brestovih prizvodnih prostorov so tudi trije stanovanjski bloki.V ozadju v zgornjem desnem kotu se vidi vrh Špičatega Stražišča. V levem zgornjem kotu pa borovce na Ranca rebri.

____________________________________________________________

Viri:

  • Tone Kebe: Cerknica in njeni ljudje, Samozaložba, Ljubljana 1994, stran 165 — 166.

Kraj: Cerknica
Datum: 1960
Avtor: neznan
Zbirka: arhiv Brestovega obzornika
Skenirano: 27. 9. 2011
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: