Skip to content

1938 Debeli kamen — Kontrabant

19. 07. 2012

Na fotografiji je slikana prava kontrabantarska družba. Neznani fotograf je naredil posnetek pri Debelem kamnu na Javorniku leta 1938. Takrat je v naših krajih cvetel kontrabant. Pred drugo svetovno vojno je bil Debeli kamen pod Italijo.

Knezi Windischgrätzi, nekdanji lastniki tukajšnjih gozdov so za svoje gozdarje in čuvaje zgradili za tiste čase kar udobna bivališča: leta 1861 gradič, imenovan Stara hiša, leta 1866 logarnico Debeli kamen in leta 1938 Novo hišo s kapelico. Na oko zelo imenitna Stara hiša je dobila svoje ime, da jo je bilo mogoče ločiti od drugih mlajših stavb, nastanišče Debeli kamen pa zaradi ogromne, več stotov težke skale v bližini.

Na segmentu sta pripadnika italijanskih obmejnih organov. Po vsej verjetnosti graničarja, financarja ali carinika.
Od vseh na sliki sta prepoznana le dva in sicer Meri Šajn, ki je na tem segmentu na levi strani in Klopčarjev oče Janez na desni strani, ki je oblečen v usnjen površnik.
Civil je tudi mož z brki na levi strani tega segmenta.
Obmejni organi so imeli zvestega psa.

Mejni prehodi kontrabantarjev so bili nevarnost in tveganje, zaslužek ali poguba. Za hujše primere so v Italiji izrekli tudi večletne kazni, trimesečne pa za vsak prekršek pri prenosu nedovoljenega blaga. Za nekatere je bila meja zlata jama in so si opomogli, nekateri pa so celo izgubili svoje življenje.

Slovarček:

  • kantrabant = tihotapstvo

____________________________________________________________

Viri:

  • Stane Šajn,
  • Drago Kolenc: Dober dan, Krpanova dežela, Postojna 2006, stran 307,
  • Tone Kebe: Cerknica in njeni ljudje, Ljubljana 1994, stran 67.

Kraj: Debeli kamen
Datum: 1938
Avtor: neznan
Zbirka: Stane Šajn
Skenirano: 21. 6. 2012
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: