Skip to content

1930 Rakek – vsi razredi meščanske šole

26. 06. 2013

Leta 1926 je bila ustanovljena Meščanska šola za logaški srez s sedežem na Rakeku, katere 1. razred je pričel pouk 15. oktobra 1926. Uradni naziv je bil Državna mešana meščanska šola na Rakeku in je imela štiri oddelke.

Glede na to, da Rakek tedaj ni bil prav velika vas in glede na številčnost učencev bi rekla, da so se skupaj slikali vsi razredi. Je pa tudi res, da so na Rakek hodili v meščansko šolo tudi iz drugih krajev.

Po podatkih iz Leksikona Dravske banovine je bilo v letu1934, torej nekaj let kasneje, šest učiteljev in ravnatelj, ki je tudi poučeval in sicer:

  • Anton Gaspari, ravnatelj (od 1926 do 1937), poučeval slovenščino, zemljepis in zgodovino; bil je tudi urednik mladinskega glasila Razori;
  • Terezija Gaspari-Klinar, učiteljica zoologije, botanike, zemljepisa in mineralogije;
  • Iva Kunc, učiteljica nemščine, zgodovine in srbohrvaščine;
  • Vladislav Rojec, učitelj risanja, matematike in grščine;
  • Josipina Vodišek in Viktor Volk, dodatna učitelja iz narodne šole na Rakeku,
  • Franc Kirar, katehet.

Meščanska šola se je leta 1943 zaradi pomanjkanja prostora preselila na Unec. Po vojni so rakovski otroci obiskovali meščansko šolo v Logatcu, ker je bila njihova 1945. leta ukinjena.

____________________________________________________________

To je zaključek (konec šolskega leta-junij 1930) meščanske šole na Rakeku, katero je obiskovala in končala tudi moja teta Ema Svet (Gornikova) iz Dolenje vasi por. Prudič, roj. leta 1915.

Na sliki je na predzadnjem izrezu v zadnji vrsti skrajno desno ali na skupinski sliki druga punca v zadnji vrsti iz desne. Je počesana postrani na prečko na levo stran.
Po pripovedovanju (ustno izročilo) mojega očeta (Gvido Svet) ali njenega brata jo je moral večkrat zaradi slabega vremena (snega) peljati z konjem in vozom (zapravljivčkom) iz Dolenje vasi v šolo na Rakek, ker še ni bilo dobrih prometnih povezav.
Kot knjigovodja je bila dolgo let zaposlena v KZ Cerknica in kasneje na GP Gradišče. Ostalih na sliki ne poznam.

____________________________________________________________

Škoda, ker ni nikogar, ki bi prepoznal učence, ki se na sliki držijo zelo “modro”, kot je včasih rekla moja stara mama. Pa kar koli že to pomeni. To so deklice iz nižjih razredov….
…….in tole fantje tudi iz nižjih razredov. Vsi pa so izredno lepo oblečeni. V za k mašnih oblekah, bi se reklo.
Zadaj so se postavila starejša dekleta. Po obleki se vidi, da so iz različno premožnih družin.
Prav tako kot danes, je bilo tudi takrat več deklet kot fantov.
Glede na to, da je to edini učitelj na sliki, lahko sklepamo, da je ravnatelj.
Datum nastanka fotografije nam žel ne pove, kje je nastala. Verjetno poleg šole. Zanimive pa so “barakce” za učenci. Šele pri podrobnejšem pregledu smo ugotovili, da gre za skrbno zložene deske v kopah. Skladišče lesa je takrat segalo prav do šole.

____________________________________________________________

Dopolnjeno 25. 6. 2013

Gospod Stane Kovšča se je spomnil in prepoznal več sošolcev. Z velikim veseljem in zadovoljstvom objavljamo te nove podatke:


____________________________________________________________

Viri:

  • Gvido Svet

Kraj: Rakek
Datum: 28. 6. 1930
Avtor: neznan
Zbirka: Gvido Svet
Skenirano: 24. 10. 2011
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d