Skip to content

1934 Ivanje selo – Cestarski tečaj

30. 08. 2013

130312524Spominski posnetek vseh udeležencev cestarskega tečaja, ki ga je Cestno nadzorstvo pri sreskem cestnem odboru Logatec organiziralo dne 9. oktobra 1934 v Ivanjem selu.

 
130312524-001Cestarji in pokojnina

Cestarji starih pokrajin v Italiji do leta 1924 niso imeli pravice do pokojnin. Pač pa so imeli pravico do pokojnine cestarji v Avstriji. Po zakonu jim je bilo zaračunanih do 1924 leta samo 20 službenih let, četudi so jih imeli v resnici več.
130312524-00214 km ceste oskrboval en sam cestar

Ljubljanske oblastne skupščine so aprila 1928 prevzele vzdrževanje skupaj 2795 km 638 m cestnih prog. Vsak cestar je moral tedaj oskrbovati približno 14 km cestne proge. Ker je bilo to stanje nevzdržno, so si posamezni okrajni cestni odbori pomagali na ta način, da so najeli za vzdrževanje deželnih cest večje število stalnih pomožnih delavcev.
Službeni prejemki deželnih cestarjev so bili tako nizki, da nikakor niso odgovarjali tedanjim življenjskim prilikam. Naravno je, da cestarji pri tako nizkih plačah in pri tej dolžini cestnih prog niso mogli svoje cestarske službe opraviti redno, natančno in vestno. Zaradi tega je oblastni odbor leta 1828 sklenil, urediti na novo cestarsko službo in zvišati število cestarjev od 200 na 400.
130312524-003Ata Matevž Mlakar je bil cestar, na sliki je označen s črno puščico. Po njegovem pripovedovanju so kamen tolkli nad Ložem. Dva kupa kamenja so imeli na vsako stran ceste. Tolkli so ga in z njim nasipali ceste. Delo cestarja je bilo tudi popravljanje ceste, kopanje jarkov ob cesti. Pozimi so bili zadolženi za pluženje oziroma oranje. Matevž Mlakar je bil tudi dolga leta mežnar v Ložu. Zadolžen je bil tudi za kopanje jame. Otrokom je rad pripovedoval oz. jih je strašil z raznimi zgodbami o mrličih in kako je na britafu strašilo. Otroci so se vedno bali. Njegovo delo je bilo tudi navijanje ure pri sv. Petru.
130312524zCestno nadzorstvo pri sreskem cestnem odboru Logatec – Spomin na cestarski tečaj dne 9. oktobra 1934 v Ivanjem selu.
 

Slovarček:

 • na britafu: na pokopališču
 • srez: širša teritorialno-politična enota, ki je povezovala več občin; okraj

Viri:

 • Ela Mlakar, Lož
 • časopis Goriška straža, 24. junija 1927
 • časopis Domoljub, 31. oktobra 1928

Kraj: Ivanje selo
Datum: 9. oktober 1934
Avtor: neznan
Zbirka: Ela Mlakar
Skenirano: 12. 3. 2013
Oblika: fotografija

3 komentarji leave one →
 1. Sentek permalink
  30. 08. 2013 09:15

  V zgornji vrsti, prvi z leve, stoji moj praded Gregor Vidrih-Cibov. Ni bil cestar po poklicu, imel je kmetijo, za postranski zaslužek pa je bil zadolžen za pripravo materiala za ceste. Le tega so kopali v “pruhu” pod Kamno gorico. Rekli so, da so “tolkli kamen”. Pripravljen material so potem prodali Ronkotu, ki je bil odgovoren za urejanje cest. Cibova mama mi je povedala, da včasih so dobili denar, velikokrat pa tudi ne. Vsaka podobnost z današnjimi gradbeniki je le naključna…

Trackbacks

 1. 1934 Lož – Cestarski tečaj | Stare slike

Dodajte komentar

%d bloggers like this: