Skip to content

1935 Markovec – Renkoč mlin in dva kopuna

12. 03. 2014


121115737Renkoč mlin v Markovcu ima že dolgo zgodovino. V listinah se prvič omenja že leta 1606, ko je zapisan Jurij Ravšelj ali Okoliš kot mlinar na župnikovem.

Mlini nasploh so bili v življenju naših prednikov zelo pomembni, saj so bili neposredno povezani z njihovim preživetjem. Da ima mlinarstvo že zelo dolgo tradicijo tudi v naših krajih priča listina iz leta 1040, v kateri se že omenjajo tudi kamniti jezovi z mlina.
Prva najdena pisna omemba Renkočega mlina je torej z letnico 1606. Naslednja najdena omemba je iz leta 1669, ko se navaja mlinar Anton Okoliš. Leta 1726 pa je zapisan Anton Okoliš ali Renko (od tod najbrž tudi ime mlina), ki je plačeval dajatev v denarju snežniškemu gospostvu, poleg pa je moral pristaviti še dva kopuna.Kopun

Kopun je skopljen petelin, ki ima v prehranskih kulturah Slovenije in Evrope pomembno mesto. V preteklosti so ga pripravljali tudi na gradovih in za praznične priložnosti v samostanskih kuhinjah. Vsekakor je kopun pomenil prispodobo izobilja, zato je bil v zgodovinskem razvoju predvsem značilnost prehrane privilegiranih družbenih skupin. V prehrani kmečkega človeka je bil vse do 2. polovici 19. stoletja manj zastopan, saj je bil pogosta dajatev zemljiškim gospodom in je na kmetovo praznično mizo prišel le v izjemnih primerih.

Zato ne preseneča, da nekaj načinov priprave kopuna navaja tudi prva kuharska knjiga v slovenskem jeziku, in sicer Valentina Vodnika »Kuharske bukve«, Ljubljana 1799, katerih namen je bil v izobraževanju in dvigovanju kuharske ravni tudi pri kmečkem prebivalstvu.

V »Slovenski kuharici« Magdalene Pleiweisove (Ljubljana 1868) in nadaljnjih izdajah, ki jih je dopolnila Felicita Kalinšek, je receptov za pripravo kopunov oz. jedi iz kopunovega mesa še več. Tako najdemo navodilo za pripravo pečenega kopuna kot pečenke, uporabo kopunovega mesa za izdelavo raznih vrst obar in pripravo kopunovega mesa z omakami.

121115737-0Pri Renkočih je delovala tudi žaga. Ta se lepo vidi na drugi sliki Renkočega mlina, ki je posneta z vzhodne strani.
121115737-001Mlinsko kolo se opazi na levi strani hiše.
121115737-002Čez potok Obrh je bilo v 19. stoletju zgrajenih več kamnitih mostov. Od vseh je najslavnejši ravno ta pri Renkočih v Markovcu, saj naj bi ga bili zgradili Francozi leta 1810.

Slovarček:

  • kopun: skopljen (kastriran) petelin

Viri:

Kraj: Markovec
Datum: neznan
Avtor: neznan
Zbirka: Anita Manfreda
Skenirano: 15. 11. 2012
Oblika: kopija fotografije

Dodajte komentar

%d