Skip to content

1957 Begunje – Kmetijska šola (2)

23. 04. 2015

141214850V šolskem letu 1956/57 je prišel za ravnatelja v Begunje učitelj Vinko Toni. Nadaljeval je delo tovariša Otrina. Poleg njega je pri pouku sodelovala tudi njegova žena, gospa Marija Toni, ki je bila medicinska sestra. Slušateljem je predstavila zdravstvene probleme, pomoč pri poškodbah in boleznih ter delovala zdravstveno vzgojno.

V šolski kroniki piše za leto 1956/56: Kmetijsko gospodarsko šolo je obiskovalo 18 slušateljev drugega letnika.

Poleg strokovnih ekskurzij, ki sem jih omenila v prvem prispevku, so bili na strokovni ekskurziji še v Zalogu pri Ljubljani, v Tovarni močnih krmil in na kmetijskem posestvu, kjer so redili živino. Tone Hren se spomni, da so imeli na veterinarski postaji osem plemenskih bikov, krasnih živali, ki so tehtali okrog 1200 kg vsak, lisaste pasme, ki so jim jemali seme. Fantje so si ogledali celoten postopek pridobivanja semena. To so bili začetki umetnega osemenjevanja krav.

Ko sem Toneta vprašala, kako se lahko po šestdesetih letih natančno spomni, koliko bikov so imeli in kakšne barve so bili, mi je odgovoril: “Vsak si zapomni tisto, kar ga zanima”.

Slika je nastala ob ogledu vzorne kmetije v Danah v Loški dolini. Gospa na sliki je sodelovala s kmetijsko zadrugo in je redila plemenske svinje. Prav ob obisku učencev Kmetijske šole iz Begunj je, po pripovedovanju Toneta Hrena in Toneta Medena, ena od svinj kotila mladičke, ki so bili tako kot mama svinja črno beli. Živinozdravnik, ki je pomagal pri kotitvi, je natančno napovedal, kakšne barve bo mladi prašiček. fantom se je to zdelo zelo zanimivo.

141214850

  •  Čepi Tone Meden – Tonkov iz Bezuljaka.
  • Stojijo: Stane Debevec – Gornji Kotov iz Bezuljaka; živinozdravnik Zupan; gospodinja, ki je imela vzorne svinjske hleve; veterinar s kmetijskega posestva v Loški dolini.
141214850-001

  • Čepi Alojz Debevec – Žogarjev iz Bezuljaka.
  • Stojijo: Tone Hren – Mivč iz Bezuljaka; Tone Turšič – Šinčov iz Bezuljaka; Alojz Škrlj – Dolnji Popkov iz Bezuljaka.
Ne vem, zakaj so na vseh slikah le bezovski fantje, Kmetijsko gospodarsko šolo so obiskovali fantje iz vseh vasi begunjskega šolskega okoliša, v prvem letu kar 22. Žal je na kmetijah ostalo le malo slušateljev, saj je na kmetiji le en gospodar, ostali so si poiskali službe v mestu.

Slovarček:

  • Tovarna močnih krmil: tovarna, kjer so izdelovali dodatke za prašičjo krmo

Viri:

  • Tone Meden – Tonkov, Bezuljak
  • Tone Hren – Mivč, Bezuljak
  • Šolska kronika OŠ Begunje pri Cerknici za šolsko leto 1956/57

Kraj:
Datum: maj 1957
Avtor: Vinko Toni
Zbirka: Vinkotov kufr
Skenirano: 14. 12. 2014
Oblika: negativ 6×6

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: