Skip to content

1902 Dunaj – Potrdilo

22. 12. 2015

150119164

Mož atove tete – Franc Gabrenja – je bil tedaj kretnik v Divači. V vojski je imel čin korporala (danes desetnik). S tem potrdilom so ga obvestili, da bo v času splošne mobilizacije, ki bo morda potekala od 1. aprila 1902 do 31. marca 1903, ostal na svojem službenem mestu do 25. mobilizacijskega dne in bo dotlej oproščen vojaške službe.

To sporočilo se ne sklicuje na kak predpis, temveč takoj na začetku navaja le, da je v skladu z dopisom cesarsko kraljeve komande 3. korpusa z dne 19. marca 1901, številka 184.

Kot je bilo zelo težko ugotoviti, so bili v Avstro-Ogrski oproščeni mobilizacije vsi uradniki: železniški, učitelji, poštni, itd., skratka državni uradniki. Avstro-ogrska armada je bila dvoslojna: cesarsko kraljeva stalna vojska in deželna obramba. Ukazovalni jezik je bil sicer nemški, v slovenskih polkih, ki so imeli tudi do štiri petine Slovencev, pa slovenski in naj bi ga obvladali tudi vsi višji oficirji v polku. Vse enote na območju današnje Slovenije (razen Prekmurja) in Istre so spadale pod poveljstvo 3. korpusa s sedežem v Gradcu.

Enake navade je ohranila še kraljevina SHS, JLA pa ne več. Potem je prihajalo do hecnih, za nekatere, situacij, ko je bil pri vojakih študent, ki se je vojske izogibal do zadnjega in je pri vojakih štel že 28 let, poveljeval pa mu je vodnik, ki je bil po ameriških zakonih glih polnoleten. Eden izmet teh starih študentov nekoč ni mogel »puzati« s polno bojno opremo, pa mu je vodnik pokazal, kako se tej stvari streže. Za nameček mu je zabrusil:« Vidiš, vojniče, ja star mogu, a ti mlad ne možeš!«

Slovarček:

  • puzati: plaziti se po trebuhu
  •  Vidiš, vojniče, ja star mogu, a ti mlad ne možeš!: Vidiš, vojak, jaz star lahko, ti mlad pa ne moreš!
  • Die kaiserlich königlich privilegierte Südbahngesellschaft: Cesarsko kraljeva privilegirana (pooblaščena) družba Južne železnice (približno)

Viri:

  • Mladena Bogić

Kraj: Dunaj
Datum: 22. marec 1902
Avtor: Die kaiserlich königlich privilegierte Südbahngesellschaft
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 19. 1. 2015
Oblika: dokument

One Comment leave one →
  1. 22. 12. 2015 08:09

    … v JLA so seveda imeli tudi svoj žargon, kjer je na primer remac ali fazan pomenilo novinca, čata je bil četni pisar, učo pa učitelj in kdo ve kaj še vse… Se spomnite?

Dodajte komentar

%d bloggers like this: