Skip to content

1936 Begunje – Cerkveni pevski zbor

1. 03. 2016

100904020Cerkveni pevski zbor je slikan pred staro šolo, v ozadju vidimo pokopališki zid. V stari šoli, na desno od glavnega vhoda, sta stanovali babica Antonija Rode in njena hči Justi Rode. Na levi strani od vhoda so bili uradni prostori županstva. V prvi, večji sobi je uradoval občinski tajnik, iz tajništva je bil vhod v manjšo, županovo sobo. V tajnikovi sobi so bili sestanki občinskih odbornikov, v popoldanskem času pa so imeli tu vaje pevski zbori, prosvetni in cerkveni.

Cerkveni pevski zbor v Begunjah je bil odličen zbor. Vodil ga je po prvi svetovni vojni gospod Pregeljc, za njim pa je postala organistka in zborovodkinja gospodična Anica Drobnič, učiteljica v Begunjah. Cerkveni pevski zbor je bil številen mešani pevski zbor. Ob posebnih slovesnostih pa je nastopil samo moški del cerkvenega pevskega zbora. Nenavadno je bilo, da je drobna gospodična vodila mogočne moške glasove. Zbor je pel tudi na pogrebu Begunjca dr. Jožeta Debevca, duhovnika in prvega prevajalca Dantejeve Božanske komedije, v Ljubljani leta 1938. Leta 1944 je profesor na Učiteljišču v Ljubljani vprašal dijakinjo Jožico Košir – Markotovo Pepco iz Dobca, če v Begunjah še deluje imenitna zborovodkinja, ki je tako suvereno vodila moški zbor na pogrebu dr. Debevca. Tedaj je bila Drobničeva že mrtva.Sestra Amata -Ana Hiti, Kovačeva iz Begunj, se rada spominja ubranega petja begunjskega zbora. Pove, da je dobila kot otrok kar kurjo polt, ko so se na koru oglasili lepi glasovi. Sestra Amata je tudi prepoznala večino pevcev

Slika je žal poškodovana. Očitno je šla nekomu pevovodkinja gdč. Drobničeva tako v nos, da jo je strgal s slike.

Od moških pevcev so bili ubiti med vojno ali po njej: Bonač, Turšič, Debevec, Vidmar, Korošec, Cimperman, Tomšič, Opeka, Meden, Rožanc; ubita je bila tudi Anica Drobnič.

100904020-001

 • Stojita zadaj: Anton Popek – Šuštarjov iz Bezuljaka, čevljar in mežnar, oče narodnega heroja Vandka, France Debevec – najstarejši od Krajnčih fantov iz Begunj, umrl v Argentini.
 • Tretja vrsta: Janez Bonač – Bonačov iz Begunj, France Turšič – Tomažičov, Jože Švigelj – Mivč iz Selščka.
 • Druga vrsta: Janez Vidmar – Vidmarjov iz Begunj, Viktor Kraševec – Krašovcov Viko iz Begunj, Ivan Korošec – Jožlinov, imeli so hišo nad Čopetovo v Begunjah.
 • Sedijo: Dana Otoničar – Čopča, Marija Rožanc – Klemenava Merica, Zofka Turšič – Tomažičeva, Justi Rode – kasneje učiteljica, Pepca Mrak iz Doline.
100904020-002

 • Stojijo zadaj: Franc Švigelj – Francetov ata iz Bezuljaka, župnik Matej Ježek, Jakob Kranjec – Mihovčkov iz Topola, begunjski župan, ki pa tedaj ni bil član pevskega zbora, Tone Debevec – Janezov ata iz Begunj, Anton Cimperman – Anžkov Tone, občinski tajnik iz Topola.
 • Tretja vrsta: Alojz Tomšič – Mihov iz Topola, Polde Opeka – Pavličkov iz Selščka, Tone Kranjec – Krajnč s Kožljeka, neprepoznan, Viktor Meden – Jankotov Vik.
 • Druga vrsta: Tone ali Janez Meden – Jurjov iz Selščka, gostilničarjev sin Slavc Sernel – Sernelov iz Begunj, neprepoznan, Tone Rožanc – Klemenov.
 • Sedijo: Angela Obreza, por. Košir iz Selščka, iztrgana pevovodja, učiteljica Anica Drobnič, Ivana Mivc por. Cimperman – Žagarčkava Ivana iz Begunj, Malka Vidmar por. Popek – Rubča iz Begunj, Angelca Vidmar – Matejncava iz Begunj, Urška Drobnič, sestra učiteljice, ki je služila v župnišču.

1 . Dana Otoničar – Čopča

2. Marija Rožanc – Klemenava Merica

3. Zofka Turšič – Tomažičeva – pela je alt

4. Justi Rode – Babcina Justi – kasneje je postala učiteljica

5. Pepca Mrak – Mrakava iz Doline

6. Angelca Obreza – Obrezava iz Selščka , por. Košir

7. manjka Anica Drobnič – organistka, zborovodkinja, učiteljica v Begunjah

8. Ivana Mivc – Mivča iz Begunj, por. Cimperman – Žagarčkava

9. Malka Vidmar- Vidmarjeva iz Begunj, por. Popek – Rubča

10. Angela Vidmar – Matejncava iz Begunj,

11. Urška Drobnič – služila je v župnišču – sestra Anice Drobnič,

12. Janez Vidmar – Vidmarjov iz Begunj

13. Viktor Kraševec – Krašovcov Viko, najmlajši brat Malke Tornič

14. Ivan Korošec – Jožlinov, (hiša nad Čopetovo) iz Begunj, čevljar, vedno dobre volje

15. Tone ali Janez Meden – Jurjov iz Selščka

16. Slavc Sernel – Sernelov iz Begunj

17. neznan

18. Tone Rožanc – Klemenov iz Begunj – krasen basist

19. Janez Bonač – Bonačov iz Begunj

20. France Turšič – Tomažičov iz Begunj

21. Pepe Švigelj – Mivč iz Selščka – basist

22. Alojz Tomšič – Mihov iz Topola – krasen bariton

23. Polde Opeka – Pavličkov iz Selščka

24. Tone Kranjec – Krajnč s Kožljeka, kasneje živel v Cerknici

25. neznan

26. Viktor Meden – Jankotov Vik iz Begunj

27. Anton Popek – Šuštarjov iz Bezuljaka, čevljar in mežnar, oče narodnega heroja Alojza Popka – Vandka

28. France Debevec – Zgornji Krajnč iz Begunj

29. France Švigelj – Francetov ata iz Bezuljaka, zelo dober tenorist

30. župnik Matej Ježek – umrl maja 1938

31. jakob Kranjec – Mihovčkov iz Topola, begunjski župan

32. Tone Debevec – Janezov ata iz Begunj

33. Anton Cimperman – Anžkov Tone iz Topola, občinski tajnik

Viri:

 • Sestra Amata – Ana Hiti, Kovačeva iz Begunj, sedaj Šentjakob ob Savi, februar 2016
 • Marija Hren, Bezuljak 34
 • Ana Nared, Begunje
 • Valentina Brezec, Bezuljak

&nbsp
Kraj: Begunje
Datum: 1937
Avtor: neznan
Zbirka: Anton Koščak
Skenirano: 5. 9. 2010
Oblika: kopija fotografije

Dodajte komentar

%d bloggers like this: