Skip to content

1921 Grahovo – Novi jekleni zvonovi

13. 05. 2018

N0011872– Marta, v kartoteki SEM (Slovenski etnografski muzej) piše: “Novi zvonovi za cerkev v Begunjah pri Cerknici. 1928”. Fotografijo je SEM daroval Alojz Hiti, Begunje 4, kovač. –

S tem spremnim besedilom, ki ga je posredoval Miloš Toni, sem začela iskati podatke o novih zvonovih v Begunjah pri Cerknici.

Tako kot v večini cerkva širom avstro-ogrske monarhije so tudi iz begunjske cerkve pobrali zvonove med I. svetovno vojno in jih prelili v orožje. Verniki smo navajeni poslušati ubrano petje zvonov, ki sporočajo žalostne ali vesele novice, ki se veselijo praznika ali nedelje s potrkavanjem, ki nam merijo in sporočajo čas z udarci na zvon, ki nas svarijo ob nevarnosti. Tudi meniševski farani so kmalu po koncu vojne začeli zbirati denar za nove zvonove in novembra 1922 so jih dobili. Podatke o novih begunjskih zvonovih mi je posredovala Marija Hren iz Bezuljaka. Ko sva si ogledovali fotografijo pa sem ugotovila, da nekaj “ne štima”. Na fotografiji je listje na drevju, nemogoče za december, ko so v Begunjah dobili nove zvonove. Poleg tega je na zvonovih monogram IHS, ki ga na begunjskih zvonovih ni. Prosila sem Janeza Primožičaki je pritrkoval za Veliko noč, da je natančno pogledal, kaj je napisano na begunjskih zvonovih.

Fotografijo sem pokazala Ivi Hiti, ženi Alojza Hitija iz Begunj, ki je sliko podaril SEM. Povedala je, da je verjetno slika iz Grahovega, da bi pa več vedela povedati njena svakinja Ana Hiti – sestra Amata, usmiljenka, ki živi v Šentjakobu ob Savi. Tako sem jo obiskala.

S. Amata je takoj prepoznala fotografijo in povedala, da je res iz Grahovega. Na fotografiji sta njen stari oče Jernej Hiti in njen stric Matevž, oba kovača v Grahovem. Kovač je bil tudi njen oče Janez Hiti, Matevžev brat, ki pa je začel svojo obrt v Begunjah.

Sestri Amati Hiti  je kar zažarel obraz, ko je zagledala starega očeta na fotografiji in je dejala: “Živo se spomnim očeta, ko so imeli take velike brke.”

Poklicala sem gospoda župnika iz Grahovega Sandija Osojnika, ki mi je povedal, da je o župniji Grahovo pisal g. Bogdan Kolar. Ker mi žilica ni dala miru, sem poiskala revijo, v kateri je bilo besedilo objavljeno. Poklicala sem v Knjižnico Teološke fakultete. Ljubeznivo so mi pomagali in mi poslali kopijo tistega dela prispevka, kjer je v župnijski kroniki zapisek o zvonovih. Moja domneva, da datum na fotografiji ni pravi, se je potrdila.

V Grahovem so nove zvonove dobili poleti 1921 in ne leta 1928. Gospod župnik Wester je v župnijski kroniki za leto 1921 napisal:

3 novi jekleni zvonovi

Vojska nam je pobrala pri župni cerkvi 3 bronaste zvonove. Na bronaste nove zvonove še misliti zaenkrat nismo mogli. Primerni bronasti zvonovi bi stali okrog 300.000 K. Tolike svote bi naša župnija ne zmogla. Zato smo si naročili tri jeklene zvonove pri “Delavski industrijski družbi” na Jesenicah.

Veliki zvon glas D tehta 1374 kg; srednji glas Fis tehta 755 kg; mali glas Atehta 475 kg brez nabijalov. Nabijalo pri velikem tehta 106 kg, pri srednjem 75 kg, pri malem 70 kg. Vsi zvonovi z vsemi pripravami v zvoniku, obešenju in vsemi stroški stanejo 48.937.70 K.

Ta svota se je večinoma pokrila s prostovoljnimi prispevki. Za vzete zvonove nam je avstrijska vlada plačala 9035 K. Matevž Hiti, kovač v Grahovem, je daroval 4000 K, g. Alojzij Krajc 2400 K, Alojzij Wester, župnik, 1000 K, g. Meden v denarju 480 K in 2 vrvi vredni 400 K, Matija Šega in Levar hrastove trame za stol v zvoniku. V cerkvi je bilo dvakrat darovanje za zvonove. Drugo svoto v pokritje sta nabrala po hišah Matevž Hiti, kovač, Grahovo 16, in Jakob Ule, Grahovo 107. Zahvalo naj njima in vsem darovalcem pojo novi zvonovi iz temnih lin! Zvonovi so popolnoma plačani. Zvonenje kot nadomestilo za bronaste zvonove prav dobro. Naj bi ti zvonovi peli Bogu in Mariji v čast, nam in pokojnim v mir! Tudi hranilnica in posojilnica v Cirknici nam je podarila znatno svoto 5000 K. Najtoplejša zahvala posojilnici na tem mestu. Zvonove pa le imamo, četudi jeklene. Mislil sem, da jih nikoli ne bom več slišal, a sedaj mi zvone na ušesa.

– Pri obešanju  zvonov se je pripetila nesreča, da je pri vlečenju srednji zvon padel na par metrov od velikih lin na tla. Zasukala in vpognila se je traverza, na kateri je bil pritrjen škrpec. Škrpec je zdrsnil s traverze in zvon je padel na tla. Druge nesreče ni bilo, kakor da je odkrušil zvon “simz” nad velikimi vrati. Ubil se ni. Poskušnjo dobro prestal. Jekleni zvonovi se ne vbijejo.”

N0011872-001Zvonovi so okrašeni z zelenjem in cvetjem, saj so jih ljudje komaj čakali. Veliki zvon je tehtal 1374 kg in je bil uglašen na ton D. Ob zvonu je postavljen kembelj, ali kot je napisal župnik Wester, nabijalo, ki je tehtalo za veliki zvon 106 kg.
N0011872-002 Možakar v srajci z zavihanimi rokavi in delavniško kapo na glavi je Matevž Hiti, kovač v Grahovem, desno od njega v klobuku neznan. 

Na zvonu je vidna le vlita kratica IHS.

N0011872-003 Med srednjim in malim zvonom stojijo: s kapo in velikimi brki Jernej Hiti, kovač; za njim, v klobuku in s kolarjem, župnik  Alojz Wester; tretji neznan.
Toda žal, tudi ti zvonovi niso bili dolgega veka. Ko je bila med II. svetovno vojno cerkev požgana, je zgorel tudi zvonik in zvonovi so dolga leta ostali v ruševinah. Šele ko je v začetku leta 1960 oblast dovolila pospraviti ruševine, so našli zvonove. Prodali so jih nekam na Štajersko.

Slovarček:

  • potrkovanje – pritrkovanje: prazničen način zvonjenja, tipičen za Slovenijo. Pritrkovanjem se napoveduje ob sobotah ali pred prazniki delopust, se spremljajo procesije ali druge cerkvene slovesnosti
  • IHS: Jezusov monogram iz grških črk, je pa še več razlag: npr.: Jesus Homini Salvator – Jezus odrešenik ljudi in druge
  • kembelj – nabijalo: podolgovat železen predmet z betico, gibljivo pritrjen v vrh notranjosti zvona, ki ob nihanju udarja na notranjo udarno točko udarnega obroča   https://marijanzlobec.wordpress.com/2017/09/26/slovar-zvonjenja-in-pritrkavanja/
  • kolar: bel, trd ovratnik katoliških duhovnikov
  • K (krona): avstro-ogrska denarna enota. Država SHS je avstro-ogrske krone menjavala v razmerju 4 krone za 1 dinar. Gospod Wester v kroniki še vedno uporablja staro A-O denarno enoto krono, čeprav so bili od 1. 12. 1918 z nastankom Kraljevine SHS uradno v veljavi dinarji.

Viri:

  • Marija Hren, Bezuljak, ustno, februar 2018
  • s. Amata – Ana Hiti, Šentjakob ob Savi, ustno, april 2018
  • Sandi Osojnik, Grahovo, ustno, april 2018
  • Kolar, Bogdan. 2006. Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910 – 1928). V: Acta Ecclesiastica XXVIII. Ljubljana: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, Družina.

Kraj: Grahovo
Datum: 1921
Avtor: neznan
Zbirka: Slovenski etnografski muzej
Skenirano: neznano (Slovenski etnografski muzej)
Oblika: skenirana datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: