Skip to content

Nova vas 1963/64 – Valeta

29. 02. 2016
tags:

160109411 Pred kratkim sem se s pomočjo sosede Marinke posvetil zanimivi sliki tretjega razreda bloške osnovne šole iz leta 1959. Potem pa sva vzela v roke sliko njenega razreda na dan valete junija 1964. Kaj je v petih letih na Blokah zraslo iz bosonogih kratkohlačnikov in deklic s spetimi lasmi v skromnih oblekicah?

V petem razredu so se jim pridružili vrstniki iz podružnične šole na Šivčem (pri Sv. Trojici), kjer jih je poučevala tov. Mramorjeva in iz Krajiča (od Sv. Duha) kjer je učila tov. Anzeljceva.Pretolkli so se skozi štiri višje razrede in končali osmi razred z naslednjim predmetnikom: slovenski jezik, srbski ali hrvatski jezik, nemški jezik, zgodovina, zemljepis, računstvo z geometrijo, spoznavanje prirode (biologija), fizika, kemija, likovni pouk (risanje), tehnični pouk (ročna dela), glasbeni pouk (petje), telesna vzgoja, gospodinjstvo.

Predmetnik se je leta 1958, ob prehodu na enotno osemletno osnovno šolo spreminjal. V nekaterih šolah so predmete še poimenovali po starem, kot je napisano v oklepajih, poučevala se je tudi družbeno ekonomska vzgoja ali družbeno moralna vzgoja. Nekateri učenci so imeli še stare knjižice spričeval, ko je še obstajala delitev na OŠ in nižjo gimnazijo. Ne nazadnje so začeli šolanje v FLRJ – LRS, končali pa v SFRJ – SRS.

Ob koncu osmega razreda so se na zadnji šolski dan zbrali pred fotografom z razredničarko, učiteljico slovenščine Ivico Škrabec. Vsi so bili svečano oblečeni, s šopki v gumbnicah in na prsih. Metlo in ključ so na ta dan predali – prodali moji generaciji, ki je bila naslednja za njimi in skupaj smo zaplesali. Kako je tekel cel protokol predaje ključa se natančno ne spomnim. Vem le, da smo sedmarji dolgo zbirali drobiž in z njim plačali ključ od osmega razreda. S tem naj bi osmarjem otežili štetje izkupička, a je bilo tudi to opravilo del veselega dne.

160109411-001

Za belimi potonkami so se na šolskem vrtu slikali:čepita:

 • Stane Kraševec – Sleme,
 • Jože Intihar – Mramorovo pri Pajkovem.

stojijo:

 • Franc Knavs – Ravne,
 • Olga Hiti – Velike Bloke,
 • Verena Pavlič – Hudi Vrh,
 • Jože Zgonc – Topol,
 • Dragica Lužar-Studenec,
 • Jože Zalar – Gradiško,
 • Marija Lipovec – Nova vas.
160109411-002

Prva vrsta:

 • Marinka Marolt – Nova vas,
 • razredničarka Ivica Škrabec,
 • Nada Žnidaršič – Mramorovo pri Pajkovem,
 • Francka Hiti – Velike Bloke,
 • Marija Arko – Nova vas.

Druga vrsta:

 • Milan Pirc – Velike Bloke,
 • Jože Zakrajšek – Lepi Vrh,
 • Majda Pavčič – Runarsko,
 • Stanko Adamič – Lužarji,
 • Marinka Mulc – Velike Bloke,
 • Lado Anzeljc – Ravnik,
 • Rajko Lipovec – Nova vas.
160109411-003

Varuhi metle in ključa so bili:

 • Jože Širaj – Metulje,
 • Darko Mržek – Nova vas,
 • Jože Mazij – Velike Bloke,
 • Dušan Doles – Ravne.
160109411-004

Šopek deklet:

 • Ivanka Oražem – Topol,
 • Majda Hiti – Andrejčje,
 • Darinka Zakrajšek – Zavrh,
 • Marija Skvarča – Ravne.

Po končani osnovni šoli se je ta generacija Bločanov, tako kot tiste pred njo, brez pomoči testiranj, psihologov, sociologov, informativnih dni …, odpravila v uk, v ljubljanske internate in poklicne ali srednje strokovne šole do učiteljišča, mnogi pa direktno na delo v bližnje tovarne ali na kmetije. Že po nekaj letih so nekateri poizkusili srečo v tujini – Nemčiji, Švici, Kanadi itd. Kar nekaj deklet si je hitro ustvarilo družine.Ob pogledu na to sliko nisem mogel mimo misli: Nihče od teh mladostnikov ni imel takrat doma televizije, avta, telefona, traktorja …, pa so kljub temu optimistično in veselo zrli v prihodnost.

Slovarček:

 • FLRJ -LRS – Federativna ljudska republika Jugoslavija-Ljudska republika Slovenija
 • SFRJ – SRS – Socialistična federativna republika Jugoslavija- Socialistična republika Slovenija

Viri:

 • Marinka Lazić, Velike Bloke

Kraj: Nova vas
Datum: junij 1964
Avtor: neznan
Zbirka: Marinka Lazić
Skenirano: 9. 1. 2016
Oblika: fotografija

Dopolnjeno 17. 4. 2016

bk2marec 2016 – Prispevek je bil objavljen v  marčevski številki glasila Bloški korak.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: