Skip to content

Begunje 1951/52 – Izlet na Slivnico

10. 03. 2016

151012108V šolski kroniki piše, da so 7. junija 1952 peljali na končni izlet vse učence na Slivnico. Z učenci so bili tudi vsi učitelji: ravnatelj Milan Otrin, njegova žena Helena Otrin in Justi Rode. Samo trije učitelji za več kot sto učencev različnih starosti in telesnih zmogljivosti. Nepojmljiv podatek za današnje šolske zahteve, razvajene učence in “prezaščitniške” starše.

Takrat je bil še čas skromnosti in revščine. Mogoče so imeli učenci s seboj za malico kos kruha, mnogi pa niti tega ne, ker še ni bilo nove letine žita. Tretja deklica z leve v prvi vrsti je Ivanka Hribar z Brezja, v naročju drži majhen cekarček, ki je bil takrat prava dragocenost. O supergah, nahrbtnikih in podobnih pridobitvah se jim še sanjalo ni. Veliko so pomenile že modre, platnene copate Borovo z gumijastim podplatom, veliko je bilo tudi bosih.

Lastnica fotografije, Francka Debevec iz Ljubljane, se spominja, da so nekateri prišli prav do vrha Slivnice. Ogledali so si tudi ruševine Miklavževe cerkve.

Največ učencev na fotografiji je prepoznala Ivanka Debevec, roj. Katern, iz Bezuljaka.

151012108

Prednja vrsta:

20. Tone Katern – Severjov, Bezuljak
21.
22.
23.
24. Tone Hren – Antonov, Bezuljak

Zadnja vrsta:

1. Otrin Helena – učiteljica
2.
3.
4.
5. Marko Turšič – Kotovčkov, Bezuljak

151012108-001

Spredaj:

25. Stane Škrlj – Dolnji Popkov, Bezuljak
26. Vinko Brezec – Čejdn’kov, Bezuljak
27. Janez Vesel, Brezje
28. (med dvema glavama)
29.
30. Minka Turk – Turkava, Bezuljak

Zadaj:

7. Alojz Debevec – Žogarjov, Bezuljak
8. Jože Turk – Turkov, Bezuljak
9.
10. France Obreza – Andrejev, Selšček
11. (desno, samo zgornji del obraza)

151012108-002

Spredaj:

56. Darči Bonač – Bonačeva, Begunje
57. Ivanka Meden – Tonkava, Bezuljak
58. Minka Žnidaršič – Žnidarjeva, Bezuljak
59. Anka Brancelj – Krajnča, Bezuljak

Srednja vrsta – pet učenk:

31. Minka Turšič – Tetna, Bezuljak
32. Ana Turšič – Turščeva, Nov Jork – Begunje
33. Minka Turšič – Dolnja Kotava, Bezuljak
34. Marija Petrič – Mivča, Begunje
35. Ana Košir, Selšček

Zadnja vrsta:

12. Milan Otrin, ravnatelj
13. desno pred Otrinom – Pavle Urbas – Urbanov, Bezuljak
14.
15.
16.
17.

151012108-003

Prva vrsta:

55. Geni Franetič – Nacetava, Begunje
54. Zinka Furlan – Zogarjeva, Nov Jork – Begunje
53. Hermina Zalar – H’rblanava, Begunje

Druga vrsta:

52. Francka Debevec – Žogarjeva, Bezuljak
51.
50.
49. Ivanka Katern – Severjeva, Bezuljak
48. Minka Brezec – Čejdn’kava, Bezuljak
47.

Predzadnja vrsta:

Čelo neznane učenke
36. Pred njo Anka Kavčič – Rakiška, Bezuljak
37. Rozka Škrlj – Grmkova, Nov Jork – Begunje
38. Zdenka Rožanc – Kovačeva, Brezje
39.
40.
41. Olga Urbas – Urbanava, Bezuljak
42.
43.
44.
45.

Zadaj:

18. Mara Popek – Rubča, Begunje
19. Justi Rode, učiteljica

151012108-004

Prva vrsta

110. Franc Tavželj, Dobec
111.
105. Ivanka Hribar, Brezje
103. Silva Vesel, Brezje

Druga vrsta:

109. Alojz Obreza – Andrejev, Selšček
108. Jože Suhadolnik, Kožljek
107.
106. Lado Milavec, Begunje (Rakek)
104.
103. Silva Vesel, Brezje

Tretja vrsta:

63. Alojz Škrlj – Blažov z Ledine, Begunje (namrščen)
64.
65.
66. Janez Stražiščar – Mihcov, Begunje ( v svetli srajci)

Zadaj:

62. France Knap – Vilč, Begunje
61. Julij Zalar – Jakopov, Kožljek (nekoliko zakrit)
60. Jože Stražiščar – Mihcov, Begunje (stoji za 66)

151012108-005

Prva vrsta:

101. Danica Korošec – Korošcava, Begunjr
98. Franc Petrič, Begunje
96. Andrej Otrin, Begunje
94.
92.

Druga vrsta:

100.
97. Aleksander Zalar
95.
93. Janez Kranjc – Klemenov, Begunje
91. Jože Meden – Jagrov, Topol

Tretja vrsta:

99.
69.
70.
77.
72. Tone Debevec – Žogarjov, Bezuljak
74. Pepca Juvančič – Tonetava, Nov Jork – Begunje
73. Marinka Katern – Zrimškava, Dobec (za 74, zakrit spodnji del obraza)

Čisto zadaj (oba imata zakrita spodnja dela obraza):

67.
68.

151012108-006

Spredaj:

90. Janko Košir, Selšček
89.
88. Franc Doles, Begunje
87. Beno Rožanc , Brezje
86.

Druga vrsta:

76. Mateja Otrin, Begunje
78.
80. Ivanka Stražiščar – Brešča, Dobec
82.
83.
84.
85.

Tretja vrsta:

75.
77.
79.
81.

160309586-151012108

Od leve zgoraj:

1. Otrin Helena – učiteljica
2.
3.
4.
5. Marko Turšič – Kotovčkov, Bezuljak
6.
7. Alojz Debevec – Žogarjov, Bezuljak
8. Jože Turk – Turkov, Bezuljak
9.
10. France Obreza – Andrejev, Selšček
11.
12. Milan Otrin, ravnatelj
13. Pavle Urbas – Urbanov, Bezuljak
14.
15.
16.
17.
18. Mara Popek – Rubča, Begunje
19. Justi Rode, učiteljica
20. Tone Katern – Severjov, Bezuljak
21.
22.
23.
24. Tone Hren – Antonov, Bezuljak
25. Stane Škrlj – Dolnji Popkov, Bezuljak
26. Vinko Brezec – Čejdn’kov, Bezuljak
27. Janez Vesel, Brezje
28.
29.
30. Minka Turk – Turkava, Bezuljak
31. Minka Turšič – Tetna, Bezuljak
32. Ana Turšič – Turščeva, Nov Jork – Begunje
33. Minka Turšič – Dolnja Kotava, Bezuljak
34. Marija Petrič – Mivča, Begunje
35. Ana Košir, Selšček
36. Anka Kavčič – Rakiška, Bezuljak
37. Rozka Škrlj – Grmkova, Nov Jork – Begunje
38. Zdenka Rožanc – Kovačeva, Brezje
39.
40.
41. Olga Urbas – Urbanava, Bezuljak
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48. Minka Brezec – Čejdn’kava, Bezuljak
49. Ivanka Katern – Severjeva, Bezuljak
50.
51.
52. Francka Debevec – Žogarjeva, Bezuljak
53. Hermina Zalar – H’rblanava, Begunje
54. Zinka Furlan – Zogarjeva, Nov Jork – Begunje
55. Geni Franetič – Nacetava, Begunje
56. Darči Bonač – Bonačeva, Begunje
57. Ivanka Meden – Tonkava, Bezuljak
58. Minka Žnidaršič – Žnidarjeva, Bezuljak
59. Anka Brancelj – Krajnča, Bezuljak
60. Jože Stražiščar – Mihcov, Begunje
61. Julij Zalar – Jakopov, Kožljek
62. France Knap – Vilč, Begunje
63. Alojz Škrlj – Blažov z Ledine, Begunje
64.
65.
66. Janez Stražiščar – Mihcov, Begunje
67.
68.
69.
70. Anica Suhadolnik, Kožljek
71. Milka Bonač, Topol
72. Tone Debevec – Žogarjov, Bezuljak
73. Marinka Katern – Zrimškava, Dobec
74. Pepca Juvančič – Tonetava, Nov Jork – Begunje
75.
76. Mateja Otrin, Begunje
77.
78.
79.
80. Ivanka Stražiščar – Brešča, Dobec
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87. Beno Rožanc , Brezje
88. Franc Doles, Begunje
89.
90. Janko Košir, Selšček
91. Jože Meden – Jagrov, Topol
92.
93. Janez Kranjc – Klemenov ali Mihovčkov, Begunje
94.
95.
96. Andrej Otrin, Begunje
97. Aleksander Zalar
98. Franc Petrič, Begunje
99.
100.
101. Danica Korošec – Korošcava, Begunje
102. Marko Otrin, Begunje – še ni hodil v šolo
103. Silva Vesel, Brezje
104.
105. Ivanka Hribar, Brezje
106. Lado Milavec, Begunje (Rakek)
107.
108. Jože Suhadolnik, Kožljek
109. Alojz Obreza – Andrejev, Selšček
110. Franc Tavželj, Dobec
111.
Lepo prosim obiskovalce Starih slik, ki boste koga prepoznali, komentirajte. Veseli bomo.

Viri:

  • Ivanka Debevec, roj. Katern, Bezuljak
  • Francka Debevec, Ljubljana

Kraj: na Slivnici
Datum: 7. junij 1952
Avtor: neznan
Zbirka: Francka Debevec
Skenirano: 12. 10. 2015
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: