Skip to content

1955 Dolenja vas – Pred trgovino

22. 04. 2016

160317854Slika iz leta 1955 je nastala ob glavni cesti skozi Dolenjo vas, natančneje pred Klammerjevo hišo. V tej hiši je bila sprva Klammerjeva trgovina in gostilna, kot pa vidimo iz napisa na hiši, je takrat s trgovino že upravljala Kmetijska zadruga iz Cerknice. Trgovina že dolga leta ne obratuje več.

Gre za spominsko fotografijo ob obisku Viktorja Klammerja v domači Dolenji vasi. Viktor Klammer, v Cerknici najbolj znan kot pilot, je bil takrat že pitomac na vojaški letalski akademiji v Mostarju, v domačo vas pa se je vedno rad vračal. Takrat je živel s svojo mamo na Reki, kjer je bila po smrti moža Viktorja Klammerja (sina Martina Klammerja, lastnika trgovine in gostilne v Dolenji vasi), v drugo poročena. Viktor mlajši se je prvotno izučil za kovinostrugarja, vendar je bila želja po letenju močnejša, zato se je odločil za pilotsko šolo. Vpisal se je naskrivaj, brez maminega vedenja, ki je nasprotovala tej odločitvi, in si je denar za pot v Mostar celo izposodil. Da bo nekoč pilot, mu je bilo položeno že v zibelko. Že njegov oče Viktor si je želel postati pilot, vendar se mu to ni uresničilo, zato pa je vedno govoril, če bo imel sina, bo pa on pilot. In to se je v resnici res zgodilo, kljub temu, da za očetovo željo Viktor sploh ni vedel.

Tu bi rad povedal še, da sem Viktorja Klammerja dobro poznal. Naučil me pravilno saditi in obrezovati sadno drevje, saj je imel tudi sam lepo negovan sadovnjak ob svoji hiši na Peščenku. Pokazal mi je tudi, kako se kuha šnops. Pa to niti ni toliko važno, pri tem hočem poudariti le, da je vse to delal zelo natančno in temeljito, česar je bil verjetno navajen že kot pilot, kjer ni prostora za površnost in napake.

160317854-001 Na levi strani Viktor Klammer, na desni njegova sestra Marica Klammer (poročena Urbas), v sredini pa je njuna stara mama Marija Klammer, pred poroko se je pisala Tavželj.

Slovarček:

  • pitomac: kadet
  • šnops: žganje

Viri:

  • Ana Klammer
  • Joži Mele

Kraj: Dolenja vas, Cerknica
Datum: 1955
Avtor: neznan
Zbirka: Ana Klammer
Skenirano: 17. 3. 2016
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: