Skip to content

1930 Dolenja vas – Klammerjevi

4. 04. 2017
tags:
by

170206451Na sliki iz leta 1930 so člani družine Klammer iz Dolenje vasi. Neznani fotograf jih je slikal pred oljarno, kjer so takrat prebivali. Večji del oseb s slike smo v Starihslikah že omenjali, saj gre za dobro poznano družino iz naših krajev. Oblečeni so v boljša oblačila, skoraj zagotovo so ta dan nekaj praznovali. Zadaj se v daljavi vidita pobočje Javornika in naše presihajoče Cerkniško jezero.

Pisalo se je leto 1896, ko je iz avstrijskih Tirol, v Dolenjo vas prišel Martin Klammer. Razlog za njegov prihod je bila oljarna, last firme Brüder Unterweger iz Avstrije. Oljarna je začela z destilacijo eteričnih olj iglavcev že leta 1894. Po dveh letih sezonskega obratovanja se je zaradi širjenja proizvodnje olj pojavila zahteva po stalnem obratovanju in s tem potreba po poslovodji, ki jo bo upravljal. Prav s tem namenom je bil Martin Klammer, kot visoko kvalificiran delavec v Avstriji, s strani lastnika oljarne napoten v Dolenjo vas, kjer je postal poslovodja in obenem tudi stanovalec oljarne. Po osmih letih, natančneje 9. 11. 1904, se je poročil z Marijo Tavželj, ki je bila doma iz okolice Begunj. Rodilo se jima je pet otrok, štirje sinovi in hči. Klammerjevi so do leta 1932 stanovali v oljarni, potem so se preselili v svojo hišo v Dolenji vasi, kjer so imeli tudi trgovino in gostilno. Kljub temu je Martin Klammer ostal poslovodja v oljarni do začetka II. svetovne vojne, potem pa je le ta zaprla svoja in prenehala delovati.

170206451-001Spredaj sedi mama Marija Klammer, za njo stojijo, sinova Jože in Viktor ter hčerka Matilda, s šopkom cvetja v rokah, klicali so jo tudi Tilka.

Jože je skupaj z bratom Rudijem delal v gostilni in trgovini. Viktor je bil šibkega zdravja in je v 30. letu starosti umrl. Do takrat je delal z očetom v oljarni. Matilda je je izučila za učiteljico. Za njo moram omeniti, da se je za tem nežnim dekliškim obrazkom skrivala močna in odločna oseba, kar je razvidno iz prispevka 1931 Dolenja vas – Klamerjeva gostilna. V prispevku je podrobno opisana njena nesebična vloga pri organizaciji in izvajanju osnovnošolskega pouka v letih od 1943 do 1945, po tem, ko je bila osnovna šola v Cerknici med napadom nemške vojske požgana.

170206451-002Oče Martin Klammer, ob njem sta sinova Albin in Rudi. Albin se je izučil za mlinarja. V Klammerjevi hiši je imel svoj mlin. Rudi je bil izučen trgovec in skupaj z Jožetom vodil trgovino in gostilno. Martin Klammer se je poleg oljarjenja bavil tudi s čebelarstvom in pridelavo medu. Njihov med je bil poznan daleč naokoli.

S Klammerjevo družino je povezana tudi temna plat povojnega dogajanja. Večina imetja jim je bila po vojni nacionalizirana in je prešla v upravljanje države. Martin Klammer je umrl leta 1945, tako da tega niti ni občutil. Mama Marija in učiteljica Matilda sta ostali v Dolenji vasi, fantje pa so morali emigrirati v Avstrijo, od tam pa so kasneje odšli v Ameriko. Danes so vsi Klammerjevi s slike že pokojni.

Slovarček:

  • Brüder Unterweger: brata Unterweger

Viri:

  • Joži in Zvone Mele

Kraj: Dolenja vas
Datum: 1930
Avtor: neznan
Zbirka: Joži Mele
Skenirano: 6. 2. 2017
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d