Skip to content

Rakek 1956/57 – 1. razred

31. 08. 2017

Kot toliko drugih pred in za njimi, so otroci pozirali fotografu pred staro osnovno šolo na Rakeku.

Leta 1956 se je zaradi epidemije paralize pouk pričel šele 15. septembra. Tega dne je nastala na Rakeku nepopolna osemletka, druga v ljubljanskem okraju. V petem in šestem razredu je bil uveden predmetni pouk: nemščina, matematika, zemljepis, zgodovina, slovenščina, srbohrvaščina in ročna dela. Poučevali so po predmetniku za nižje gimnazije. Vpisanih je bilo 183 otrok.

Zadaj:

 • Nina Brdon,
 • Peter Matičič.

Sredina:

 • Joža Steržaj,
 • Marta Poženel, por. Mele,
 • Janez Klemenc,
 • Drago Srnel.

Spredaj:

 • Božena Železnik,
 • Marinka Demšar,
 • Radica Čirič.

Zadaj:

 • Lojzi Tavčar,
 • Miro Gornik.

Sredina:

 • učitelj Vidrih,
 • Miro Čekada.

Spredaj:

 • Ivica Rudolf.

Zadaj:

 • Ludvik Godeša,
 • Joža Lovko,
 • Vida Brecelj,
 • Jadran Uršič.

Spredaj:

 • Mira Vidrih,
 • Laura Pirc,
 • Staša Korošec,
 • Milan Debevec.

Viri:

 • Marta Mele, roj. Poženel
 • Gantar, I. Rakek. Ljubljana: Založba Mladika, 2005.

Kraj: Rakek
Datum: 1956
Avtor: neznan
Zbirka: Marta Mele
Skenirano: 5. 3. 2017
Oblika: fotografija

 

 

 

Dodajte komentar

%d bloggers like this: