Skip to content

1895 Unec – Nadučitelj Peter Repič

14. 11. 2017

Na bolšjaku v Ljubljani sem naletel na zanimiv in dobro ohranjen dokument, ki se je navezoval na unškega nadučitelja Petra Repiča.

Nadučitelj na Uncu Peter Repič je bil dolgo obdobje blagajnik Društva učiteljev in šolskih prijateljev šolskega okraja logaškega, ki je skrbelo in lajšalo življenje obubožanemu slovenskemu učiteljstvu.

Tako je Peter Repič leta 1895 pisal nadučitelju Ivanu Pipanu v Črni Vrh nad Idrijo, da poravna svoje obveznosti (letnino) do društva za leto 1894.

Prav tako je bil Peter Repič dolgo obdobje blagajnik Zaveze slovenskih učiteljskih društev, ki je v slovenski šolski zgodovini predstavlja pomembno institucijo. Ustanovljena je bila v letu 1888 z namenom organizacije slovenskega učiteljstva pri zagovarjanju skupnih stanovskih in strokovnih interesov. Zavzemala se je za slovenskega učitelja/-ico in za slovensko osnovno šolo, ustanavljala je podjetja, zadruge, domove in društva, ki so slovenskemu učiteljstvu lajšala življenje in delo, slovenskemu narodu pa omogočala pomoč pri izobraževanju. Ves čas svojega delovanja je organizacija skrbela za stanovski tisk (Popotnik, Učiteljski tovariš).

Peter Repič (* 1858, Trst- + 1927, Ljubljana) je študiral in maturiral v Ljubljani, prvo službo pa je nastopil leta 1878. v Cerknici. Tu je ostal le nekaj let ter bil premeščen kot nadučitelj na Unec. Ko je bil s šolskim letom 1886/87 nadučitelj Ivan Poženel premeščen z Unca na Rakek, je 17. 9. 1886 nastopil službo nadučitelja na Uncu Peter Repič. Nadučitelj Peter Repič je na unški šoli poučeval med leti 1886 – 1924 (skoraj štiri desetletja). Peter Repič je bil leta 1924 upokojen in z dnem 31. julija 1924 razrešen učiteljske službe.
Le dve leti manj, med letoma 1888 – 1924, pa je na Uncu poučevala Viljemina Repič roj. Leskovic. Gospodična Viljemina Leskovic je nastopila službo učiteljice na Uncu 3. 04. 1888. Celotno delovno dobo učiteljice je tako opravila na Uncu in bila z upokojitvijo, 30. septembra 1924, razrešena učiteljske službe.

Poleg aktivnega delovanja v logaškem in slovenskem učiteljskem društvu je Peter Repič aktivno deloval tudi v kraju in širši okolici. Bil je poverjenik Slovenske matice, med ustanovitelji gasilskega društva na Uncu, bil je odbornik Narodne čitalnice v Cerknici, leta 1904 je bil med ustanovitelji podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda za Unec in okolico.

Peter Repič (* 1858, Trst- + 1927, Ljubljana), izrez iz fotografije učencev in učenk ljudske šole Unec v šolskem letu 1909/10.

 

Fotografija je bila objavljena v prispevku
Unec 1909/10 – Fotografija učencev in učenk ljudske šole

Viri:

  • Franc Perko, 2017: Peter Repič – neobjavljeno
  • Popotnik in Učiteljski tovariš

Kraj: Unec
Datum: 1. 02. 1895
Avtor: Peter Repič
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 7. 9. 2017
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: