Skip to content

1942 Rakek – Pogozdovanje Lavričevega gozda

5. 01. 2018

Na zadnji strani fotografije je zapisano: 1942. Lavričev vrt na Rakeku sadili smreke. Dejansko ni šlo za Lavričev vrt, ampak za Lavričev gozd, ki je bil nadaljevanje Lavričevega parka. Z volom so verjetno pripeljali smrekove sadike, pogozdovalci pa so opremljeni s krampom, lopato in grabljami. Pogozdili so površino, kjer so bile že prej smreke, ki so jih posekali, saj so še lepo vidni panji. V ozadju pa je še preostanek smrekovega gozda.

Lavričev park se je raztezal vse od današnje Vodovodne ceste in se je nadaljeval navzgor v smrekov gozd. Prav na delu posekanega smrekovega gozda so leta 1942 ponovno pogozdovali smrekove sadike. Lavričev park, danes je tu naselje hiš, je bil znan daleč naokoli. V parku so se odvijale različne prireditve od kulturnih do veselic. Najodmevnejša je bila gotovo uprizoritev igre Hlapec Jernej in njegova pravica 26 in 27. avgusta 1933. Gruda 1933, št. 8/9, mesečnik za kmetsko kulturo je objavil naslednji prispevek:

Rakek. Pri nas smo pred nedavnim časom ustanovili Društvo kmetskih fantov in deklet, ker smo prišli do prepričanja, da je naši kmetsko-delavski mladini nujno potrebna organizacija.

Društvo je šlo krepko na delo in 26. in 27. avgusta je priredilo svojo prvo igro »Hlapec Jernej in njegova pravica«, pri kateri je sodelovalo 60 tovarišev in tovarišic. Režijo je vodil spretno g. Ferdo Delak iz Ljubljane. Prireditev je dosegla največji uspeh.

Z leve sedijo:

  • neznana,
  • Istenič Francka iz Slivic,
  • neznan,
  • neznan.

Stojijo z leve:

  • Istenič Andrej iz Slivic,
  • ostali neznani.

  • Neznani.

Viri:

  • Gruda 1933, št. 8/9, mesečnik za kmetsko kulturo

Kraj: Rakek
Datum: 1942
Avtor: neznan
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 13. 12. 2016
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: