Skip to content

1938 Rovte – Potna izkaznica

16. 08. 2018

Rozalija Otrin – s čim neki se je ukvarjala, da je potrebovala potno izkaznico, ki je na sliki. Zapečkarji je namreč niso potrebovali.

Takoj po prvi svetovni vojni je imela vlada nove države kraljevine SHS veliko dela predvsem z ureditvijo obmejnega prometa in notranjih migracij. Saj se vsi spomnimo, kako je, ko »umre država« (no, mi smo jo ubili, nekatere predele precej krvavo). Že leta 1919 je oblast določila, da za potovanje v mejah kraljevine zadostuje vsakršna listina, s katero potnik izkaže istovetnost in bivališče. Izkaznice za potovanje po okraju so izdajale občinske oblasti, za potovanje izven sreza pa srezka načelstva, dokument pa je veljal en mesec.

Avgusta 1921 je Pokrajinska uprava za Slovenijo izdala Razglas, da se mora vsak potnik, tudi v notranjem prometu v državi izkazati s potno izkaznico, uvedli pa so jih zaradi ugotavljanja identitete. Recimo, da so bile to predhodnice osebne izkaznice, ki je postala obvezna na podlagi Uredbe iz leta 1948. Kot identifikacijski dokument je zadoščala uradna legitimacija s fotografijo ali potni list za tujino. V kolikor oseba ni imela nič od tega, si je morala priskrbeti potno dovolilo, ki je vsebovalo fotografijo, osebni opis in je veljalo en mesec. Popolnoma zanesljivim osebam pa so lahko izdali izkaznico z veljavnostjo enega leta. Izkaznico z dvomesečno veljavnostjo so morali imeti tudi kmetje, ki so vozili svoje pridelke v mesto na trg, dijaki in delavci, ki so hodili v mesto v šolo ali na delo ter meščani, ki so (izrecno napisano) hodili na kopanje izven mesta. Ta izkaznica je imela le osebni opis in cilj potovanja, fotografije pa ne.

Pridobitev identifikacijskega dokumenta je bila povezana s stroški in tako so novinarji zagnali vik in krik, da oblast zaradi nekaj ljudi, ki so osumljeni komunistične dejavnosti, nadzoruje celotno nacijo. Ljudje so se pritoževali, da imajo zaradi izkaznic nepotrebne izdatke in pota in zaradi čakanja nanjo ne morejo pravočasno odpotovati, kar povzroča še dodatne stroške. Apelirali so na ministra za notranje zadeve, naj to neumnost ukine, kar se je tudi zgodilo, saj je nekdaj ljudski glas še kaj veljal. Oktobra 1921 je Pravilnik za izdajo in vidiranje potnih listov prinesel spremembo in za potovanje znotraj kraljevine SHS niso bili več potrebni posebni dokumenti. Zakonodajalec pa je poleg tega, da je izkaznice tako rekoč ukinil, pustil posameznim pokrajinskim upravam in okrožnim načelstvom možnost, da za svoje območje same urejajo potovalno politiko. In kot vidimo, so v Sloveniji ostale v veljavi Potne izkaznice. Morda jo je imela Rozalija (tudi) zato, ker je bila prebivalka obmejne vasi in je tam veljal drugačen, strožji režim.

Ko začnejo razpadati države, se začnejo tudi težave s potnimi listinami in ostalimi dokumenti. Mi smo šli leta 2001 na sindikalni izlet v Strasbourg čez Avstrijo in Nemčijo. Ne vem, zakaj ne čez Taljanijo in Švico, so gotovo bolj prijazni cariniki. In takrat so dejali, da za v Francijo ne velja več star potni list modre barve, ampak mora biti že nov, rdeč, ki tako spominja na jugoslovanskega. Sem se skeširala za slike in nov potni list, na koncu me za v Francijo in iz nje nihče ni vprašal zanj. Pa stari je tudi še dve leti veljal. Smo se pa privlekli tisti petek ob petih zjutraj na avstrijski mejni prehod, se ne spomnim kateri, tisti na koncu tunela, in čakali na avstrijskega policaja pol ure. Potem se je prikazal na avtobusu, gledal je kot gad izpod kamna in hotel potne liste – v nemščini in potem je v vsak potni list pritisnil žig, v katerega je prej nalil pol litra tinte iz njega pa je bilo razvidno ime mejnega prehoda in datum potovanja. Ko je udaril po mojem lepem, novem, nedolžnem potnem listu, je tinta kar špricnila naokrog kot kri izza Brdavsovih nohtov, ko mu je Krpan stisnil roko. Sem zamerila do smrti in še potem.

Lepa je bila, Rozalija.
Izkaznic je precej zmahana, saj jo je moj sin rešil iz kante za smeti.

Slovarček:

  • srez: politični okraj v kraljevini SHS in tudi kasneje do osvoboditve
  • vidirati: z znakom v označiti, da je kaj napisanega videno: vidirati dopis / vidirati izdatke, v pravu – vidirati maloobmejno prepustnico strinjati se, da se po določbah meddržavnega sporazuma izda državljanu sosednje države maloobmejna prepustnica; v šolstvu – vidirati domače naloge

Viri:

  • Potne izkaznice (08.09.1921). Slovenski gospodar, letnik 55, številka 36. URN:NBN:SI:DOC-CQ9FWEGC from http://www.dlib.si
  • Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, številka 97/1921, stran 482
  • Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, številka 127/1921, stran 641

Kraj: Rovte
Datum: 1938
Avtor: Logaški srez
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 7. 3. 2012
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: