Skip to content

1930 Rakek – Učiteljica Josipina Milavec z učenci

19. 09. 2018

Fotografijo mi je dal Tine Bombač, ki je hranil izredno zbirko starih fotografij, in mi povedal, da je na fotografiji učiteljica Josipina Milavec z učenci rakovške šole, fotografija naj bi bila posneta med leti 1930-35.

Učiteljica Josipina Milavec je bila doma v Planini in je nastopila službo na Rakeku 20. 11. 1924. V kroniki šole na Rakeku je zabeleženo, da je bila v šolskem letu 1930/31 razredničarka prvega razreda, poleg tega pa je v petem razredu poučevala še zgodovino in srbohrvaščino. Tako bi bila fotografija lahko posneta leta 1931 ali 1932, preden je odšla na Unec. Mogoče gre za spominski posnetek ob odhodu iz rakovške na unško šolo. Med šolskim letom 1931/32 je bila premeščena na šolo na Uncu in je tam ostala do začetka leta 1936, ko je bila učiteljica v II. razredu. 15. februarja 1936 je bila razrešena službe na Uncu in je po svoji želji nadaljevala učiteljsko pot na šoli na Rakeku do osvoboditve leta 1945. V šolskem letu 1936/37 je poučevala III. razred, kjer je bilo 40 učencev in učenk in vodila šolsko knjižnico; v šolskem letu 1937/38 pa IV. razred. V šolski kroniki je Josipina Milavec zabeležena tudi v vojnem obdobju vse do osvoboditve.

Če je bila fotografija posneta leta 1931 in so na njej učenci in učenke stari okoli deset let, so bili rojeni okoli leta 1920.
Tine Bombač verjetno ni prepoznal otrok, vsaj tega mi ni omenil, ko mi je dal fotografijo. Mogoče bodo obiskovalci portala stareslike dodali kaj več.

Kraj: Rakek
Datum: 1930-35
Avtor: neznan
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 8. 1. 2018
Oblika: kopija fotografije, ki mi jo je dal Tine Bombač

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: