Skip to content

1940 Unec – Z Rakekom v ozadju

21. 09. 2018

Lepo, da je Rakek v ozadju, se ga pa komaj kaj vidi. Oči se najprej ustavijo na možaku, katerega oči počivajo na domači vasi.

Kaj naj še povem o Uncu, česar nismo že? Leta 1888 je izšla knjiga Vojteha Ravnikarja s popisom vseh slavnosti, ki so jih priredili v Logaškem političnem okraju v čast 40-letnice vladanja Franca Jožefa I. in Elizabete imenovane Sissi. Na Uncu so jubilej praznovali na dva načina, in sicer s šolsko slovesnostjo, da bi tako pri učencih bolj utrdili domoljubje, ter z zgraditvijo občinskega vodnjaka in nabavo cerkvenih orgel.

Šolsko slavje je bilo predvideno za 26. julij. Začelo se je na predvečer praznovanja z velikim kresom, ob katerem so zapeli cesarsko pesem in druge domoljubne pesmi. Naslednjega dne so šli otroci s šolsko zastavo v Cerkev, kjer je bilo že mnogo ljudi in predstavniki okrajnega šolskega sveta. Po maši so otroci zapeli cesarsko pesem in vsi skupaj so se odpravili k šoli, natančneje v I. razred, kjer je visela s cvetjem ozaljšana cesarjeva slika. Tam so jim razložili pomen te slavnosti, ponovno so zapeli cesarsko in druge pesmi, deklamirali domoljubne pesmi, razdelili so jim knjižice »Naš cesar« in jih spustili domov na kosilo.

Ob 13. uri so se učenci vrnili v šolo, od koder so prepevajoč in s šolsko zastavo na čelu krenili proti Škocjanu, kjer je bila šolska veselica. Ko so otroci vkorakali, so jih tam že pričakali obiskovalci iz Planine, Cerknice in Unca. Otroci so si odpočili, župnik Franc Klemenc pa jim je predaval o cesarjevi dobrosrčnosti in skrbi za narod in kako mu morajo vse to povrniti z ljubeznijo in domoljubjem. Spomnil jih je tistih žalostnih časov, ko sta tod vladala trda graščakova roka in naval divjih sovražnikov – Turkov, pred katerimi so ljudje našli zavetje prav v Škocjanu. Po končanem govoru so otroke pogostili, malo so še peli in deklamirali in se igrali otroške igre. Sonce je šlo že davno za goro, ko so se odpravili proti domu.

Trajen spomin na praznovanje 40-letnice pa si je postavila unška občina s postavitvijo vodnjaka, ki so ga pričeli izkopavati prav to leto na pobudo okrajnega glavarja dr. Karola Russa, katerega zasluga je tudi, da je državna blagajna prispevala 700 goldinarjev h končni ceni vodnjaka, ki naj bi bila od 2000 do 3000 goldinarjev.
Župnijska cerkev naj bi v spomin na ta dogodek dobila orgle, ki sta jih leta 1888 že izdelovala brata Zupan iz Krope in naj bi stale nad 1200 goldinarjev.
Preko znamke, ki jo je nekdo shranil v svojo zbirko, je pritisnjen lep, okrogel žig rakovške pošte, pod njim pa je napis “Kriminaln*”. In to je zadeva, ki me je pognala v raziskovanje, ki še traja.

Viri:

  • Ribnikar, Vojteh (1888). Popis slavnosti, katere so se priredile v Logaškem političnem okraju 1888. leta v proslavljanje štiridesetletnice vladanja Nj. Veličanstva presvetlega cesarja Franca Josipa I.. URN:NBN:SI:DOC-1OZ24TG5 from http://www.dlib.si

Kraj: Unec
Datum: 1940
Avtor: neznan; založil Ivan Fatur, Unec
Zbirka: Valentin Schein
Skenirano: 20. 4. 2013
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: