Skip to content

Stari Kot – Cerkev sv. Frančiška Ksaverja (2)

1. 11. 2018
tags:

Fotografij, ki bi pričale o življenju vasi Novi in Stari Kot pred vojno, je zelo malo, ker so ju italijanski okupatorji 29. julija 1942 med roško ofenzivo v celoti požgali, vse prebivalce pa odgnali v koncentracijsko taborišče na Rab. Tako je bilo območje popolnoma nenaseljeno. Tudi po povojnem času je fotografij malo, ker za to ni bilo časa. Ljudje so se bolj posvetili obnovi vasi. In ker starih slik ni, so objavljene sedanje.

Leta 1942 je župnik Franc Lončar prišel po kelih, vse drugo pa je ostalo v cerkvi, ki je ostala odklenjena vsa leta vojne in po njej.

Do pomladi leta 1953 je bila cerkev pokrita s skodlami. Bila je dotrajana in je na več mestih zamakala. Binklarji pa takoj po vojni niso imeli časa, ne denarja za obnovo strehe, ker so imeli preveč dela s čiščenjem in obnavljanjem svojih požganih domov. Zaradi zamakanja so bile prizadete na levi steni slike križevega pota in druge votivne slike. Leseno kritino so zamenjali z opečnato.

Krajani obeh vasi so težko gledali propadajočo cerkev, v njih je klila močna želja po obnovi, da bi dobila novo zunanjo in notranjo podobo. Želja se jim je uresničila. V zadnjih dveh desetletjih je bila temeljito obnovljena njena notranjost in zunanjost s prostovoljnim delom, darovi dobrotnikov (domačinov in rojakov) ter s pomočjo nadškofije. Cerkev je dobila novo ostrešje in kritino, fasado ter vsa vrata in okna. Restavrirani so vsi trije oltarji: glavni oltar sv. Frančiška Ksaverja, stranski desni oltar sv. Roka in levi oltar sv. Florjana (daritveni). Blagoslovljeni so bili na praznik Svete Trojice 31. maja 2015. Na praznični slovesnosti je o preteklosti cerkve in kraja spregovoril naš rojak Herman Janež.

Največja dragocenost v cerkvi je bila križev pot. Kupili so ga vaščani Novega in Starega Kota na Dunaju leta 1911. Blagoslovil ga je knez škof Anton Bonaventura Jeglič na drugo nedeljo v mesecu juliju 1911. leta. Ob tej priložnosti je v Starem Kotu tudi birmal. Kaj se je zgodilo s Križevim potom, ni znano.

Ko danes vstopiš v cerkveni hram, je podoba zelo lepa. Notranjost je prebeljena, po tleh so ploščice in verniki lahko sedejo v lepe nove klopi(prej so bili navadni stoli), izdelal jih je mizarski mojster iz Žlebiča. Pred dvema letoma so krajani zamenjali tudi dve dotrajani klopi ob glavnem oltarju. V cerkev je napeljana elektrika. Lestenci so očiščeni in obnovljeni. Da se je vse to realiziralo, gre največja hvala krajanom obeh vasi, da so bili vztrajni v svojih odločitvah in dejanjih.

Slovarček:

  • Binklarji: prebivalci Starega in Novega Kota

Viri:

  • pisni vir: Herman Janež:Podružnična cerkev sv. Frančiška Ksaverja(revija Družina-14.6.2015)

Kraj: Stari Kot
Datum: 12. 10. 2018
Avtor: Miloš Toni
Zbirka: Miloš Toni
Skenirano: —
Oblika: 2 fotografiji

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: