Skip to content

Cerknica 1964/65 – 6. b razred

24. 01. 2019

V šolskem letu 1964/65 se je 6.b razred slikal ob svoji razredničarki Veri Kravanja kar v njihovi učilnici zemljepisa. Za slikanje so posedli bolj skupaj pred šolsko tablo. Ena učenka pa je demonstrirala spraševanje. Preko šolske table so razvili velik zemljevid, na katerega je lahko vprašani učenec pogledal in tudi kaj pokazal. Levo od šolske table se lepo vidi slika predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Taka je bilo nekoč v slehernem razredu na šoli.

Spomini se ustavijo na pouku nemščine in na solidarnostno pomoč med učenci. V knjigi so bile cele lekcije, katere se je bilo treba naučiti. Ko je bil vprašani učenec pred tablo, je napočil trenutek pomoči. Učenci prvih vrst so držali knjige in zvezke tako, da je učenec pred tablo lahko kar prebral lekcije iz njih. Paziti je bilo treba le na to, da učiteljica tega ni opazila. Ne vem zakaj se mi dozdeva, da učiteljice marsičesa sploh niso želele opaziti.

Po vrstah:
1.

 • France Kovačič (Hribljane) in
 • Tone Petrovčič (Begunje).

2.

 • Janez Doles (Pikovnik) in
 • Alojz Ule (Otok).

3.

 • Slavko Zalar (Otave) in
 • Metoda Žnidaršič (Cerknica).

4.

 • Slava Štrukelj (Dolenja vas),
 • Mojca Kranjc (Begunje) in
 • Danica Gabrenja (Cerknica).

5.

 • Tončka Stražiščar (Begunje) in za njo
 • razredničarka Vera Kravanja.

1.

 • Tone Ravnik (Topol).

2.

 • Darinka Jakopin (Cajnarje).

3.

 • Jožica Zalar (Otave).

4.

 • Peter Zgonc (Cerknica).

1.

 • Janko Mulec (Otok).

2.

 • Slavko Rudolf (Kremenca),
 • Janez Štrukelj (Štrukljeva vas) in
 • France Nared (Mahneti).

3.

 • Fani Klančar (Dolenje Jezero),
 • Janez Juvančič (Begunje) in
 • Srečo Škrlj (Cerknica).

4.

 • Jože Šega (Cerknica) in
 • Janez Obreza (Cerknica).
 • Pred tablo stoji Marlena Svet (Dolenja vas).
Nekaj se jih je podpisalo, podčrtan pa je podpis učitelja telovadbe Franca Popka.

Viri:

 • Darinka Zakrajšek
 • Slavko Rudolf

Kraj: Cerknica
Datum: 1964/65
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Darinka Zakrajšek
Skenirano: 5. 11. 2018
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: