Skip to content

1932 Rakek – Jože Krajc – Žakelj

18. 06. 2020

Jože Krajc se je rodil na Rakeku 8. avgusta 1903. V Trstu je končal šolo za ladijskega strojnika. Ob ustanovitvi Kraljevine Jugoslavije se je pridružil kraljevi vojni mornarici in postal podoficir-strojnik na podmornici. Nosila je ime Kraljevi brod Orao*, ki je izpisano na kapi, s katero je pokrit. Leta 1933 je postal član KPJ in zaradi revolucionarne dejavnosti dve leti kasneje odpuščen iz vojske ter obsojen na zapor. Po prihodu iz zapora je pobegnil v Francijo in si služil kruh v trgovski mornarici v Marseillu. Tam je postal član komunistične partije Francije, se poročil in dobil sina. A revolucionarna pot ga je nesla naprej v Španijo. Vključil se je v špansko državljansko vojno in postal poročnik španske republikanske vojske.

Po porazu republikanskih sil se je leta 1940 vrnil v Francijo, ki ga je vrnila v domovino. Tu so ga obsodili na šest mesecev ječe. Po odpustu iz zapora leta 1941 se je zaposlil v jeseniški železarni. Od tu je odšel v partizane na Pokljuko in postal politični komisar Pokljuške skupine, mesec dni kasneje pa Jelovške čete. Njegovo partizansko ime je bilo Žakelj. Bil je udeleženec več težkih in zgodovinskih bojev v Poljanski in Selški dolini, Dražgošah, na Jelovici in drugje po Gorenjskem. Aprila 1943 je bil politični komisar 1. bataljona Gorenjskega odreda.

Sporazumno z Generalnim štabom NOV in POS je aprila 1943 odšel z Jelovice na Primorsko. Javil se je Beblerju, ki ga je poslal na desni breg Soče. Maja istega leta je postal inštruktor PK KPS za Goriška Brda. Skupaj z Jožetom Peršoljo sta formirala odbor za Zahodno-primorsko okrožje. V začetku leta 1944 je postal sekretar Okrajnega komiteja KPS za Goriška Brda in vzhodno Benečijo.

V svojih dejanjih je bil preudaren, strog in pravičen. Ljudje so mu neomajno zaupali in ga spoštovali. Znal je več tujih jezikov: italijansko, nemško, francosko in še druge. Še pred kapitulacijo Italije je postal poveljnik Briškega bataljona, od leta 1943 pa pokrajinski inštruktor Zahodno-primorskega okrožja ter septembra istega leta sekretar le-tega. Novembra 1943 so ga imenovali za tajnika v okrožnem odboru OF za Zahodno Primorsko.

Umrl je v ne povsem pojasnjenih okoliščinah.

Julija 1944 je imel govor na javnem predvolilnem zborovanju v Kozani v Goriških Brdih. Od tu so se s skupino 24 aktivistov odpravili na pokrajinsko partijsko konferenco v Lazno pri Čepovanu, ki je bila sklicana za 15. in 16. julij 1944. Za prehod čez naraslo Sočo so izbrali breg pri Krstenici nad Anhovim, kar bi tudi skrajšalo pot. Uporabili so nemški vojaški gumijast čoln, v katerem je bilo prostora za štiri ljudi in opremo. V prvem čolnu, ki naj bi ga s pomočjo jeklenice in vrvi povlekli na drugi breg, so bili poleg Krajca še Jože Srebrnič, Venceslav Krivec-Janko in Jože Peršolja-Filip. Prečkanje Soče ponoči 11. julija 1944 se je za četverico tragično končalo. Krajčevo truplo so našli šele 20. julija 1944 pod mostom v Anhovem in ga pokopali na Gorenjem polju. Kasneje so njegove posmrtne ostanke prenesli v skupno grobnico na pokopališču v Kanalu ob Soči. Verjetno je ob prevrnitvi čolna Krajc udaril z glavo ob skalo, saj je imel, ko so ga našli, desno stran obraza in glave zmaličeno in podpluto, zaradi tega udarca je verjetno izgubil zavest in utonil.

Po njem se imenuje osnovna šola na Rakeku.

Slovarček:

  • *Kraljevi brod Orao: Plovila, kupljena po letu 1923, polagalci min, so dobila imena ptic: jastreb, skobec, orel, sokol, galeb in labod (predhodno vran).
  • KPJ: Komunistična partija Jugoslavije
  • NOV: Narodnoosvobodilna vojska
  • POS: Partizanski odredi Slovenije
  • PK KPS: Pokrajinski komite Komunistične partije Slovenije

Viri:

Kraj: Rakek, kraj fotografiranja neznan
Datum: 1932
Avtor: neznan
Zbirka: Notranjski muzej Postojna, zbirka Muzej NOB, Lož
Skenirano: neznano
Oblika: skenirana datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: