Skip to content

Cerknica 1969/70 – 5. a razred

9. 11. 2020

Z razredničarko Hedo Perovič se je v šolskem letu 1969/70 slikalo 26 učencev 5. a razreda. Razred je sestavljalo 14 deklet in 12 fantov. Velika večina je bila iz Cerknice, ter trije iz Dolenje vasi, dve dekleti iz Zelš in en učenec iz Dolenjega Jezera. Med njimi sta brata Jože in Srečo. Vidimo učenca, ki ima roko v mavcu. Je bil kriv nogomet, pretep ali kakšna druga “delovna” poškodba?

Peti razred je bil nekoč kar velika prelomnica v življenju šolarjev. Do četrtega razreda so učenci obiskovali pouk v popoldanskem terminu z začetkom ob 13. uri. V petem pa se je pouk začel zjutraj. Zaradi prihoda dodatnih učencev iz Begunj-vozačev, pa so nastali trije razredi. Stalna praksa je bila zanimiva sestava razredov. Cerkničani so sestavljali A razred. Razred B so sestavljali Cerkničani in vozači in C razred so bili samo vozači. Taka delitev je potegnila za seboj kar nekaj težav za vse tiste učence, ki so bili prerazporejeni v drug razred. Zapustiti so morali svoje sošolce in se prilagajati na nove.

Prva vrsta:

 • Jolanda Ileršič (Cerknica),
 • Lilijana Bahunek (Cerknica),
 • Cveta Lavrič (Cerknica) in
 • razredničarka Heda Perovič.

Druga vrsta:

 • Milan Janež (Cerknica),
 • Marjan Kovač (Cerknica),
 • Branko Škof (Cerknica),
 • Jožica Primožič (Zelše),
 • Vlasta Cimermančič (Cerknica) in
 • Heda Žnidaršič (Cerknica).

Tretja vrsta:

 • Darko Petan (Cerknica),
 • Jože Brence (Cerknica),
 • Viko Opeka (Dolenja vas),
 • Matjaž Kajtna (Cerknica) in
 • Janez Obreza (Dolenje Jezero).

Prva vrsta:

 • Irena Kranjc (Cerknica),
 • Bernarda Dovjak (Dolenja vas),
 • Lojzka Šparemblek (Dolenja vas) in
 • Breda Semič (Cerknica).

Druga vrsta:

 • Heda Žnidaršič (Cerknica),
 • Cveta Bogovčič Cerknica),
 • Mari Opeka (Zelše),
 • Nevenka Komac (Cerknica) in
 • Vesna Gašparič (Cerknica).

Tretja vrsta:

 • Vito Kralj (Cerknica),
 • Matjaž Kebe (Cerknica),
 • Jože Tavželj (Cerknica) in
 • Srečo Tavželj (Cerknica).

Viri:

 • Jože Brence

Kraj: Cerknica
Datum: 1969/70
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Osnovna šola Cerknica
Skenirano: 22. 3. 2020
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: