Skip to content

1901 Rakek – Častna občana Ignac Žitnik in Ivan Šusteršič

6. 05. 2021


Županstvo Rakek
dne 15/8 1901

Zapisnik sestavljen pri občinski seji.

Seji predseduje župan Andrej Modic, navzočih je 15 odbornikov.

Sklenilo se je sledeče. 

Glede prošnje Terezije Ribarič za podelitev krčmarskega obrta se enoglasno ugodi in sicer z ozirom na dodatno prošnjo se dovoli da sme se dovoliti tudi gostilna za sedeče goste.

Prošnji gosp. Augusta Belle-ta se isto tako enoglasno dovoli s takimi pravicami kakor prošnja opisuje.

Prošnji Florjan Stibila odbor zavrne ker…..v tej občini pristojen ni torej se podpora neda.

Prošnji Jožef Mele-ta za uzdrževanje njegove slabo umne sestre Marije Mele odbor dovoli mesečno podporo 5 Kr. ter se ta podpora začne že s tem mesecem.

Na predlog župana se dovoli mesečno 2 Kr. podpore Marjeti Bizjak iz Rakeka.

Odbornik Matija Matičič predlaga da se naj imenujeta častnim občanom dr. Ignac Žitnik in dr. Ivan Šusteršič državna poslanca v Ljubljani. Župan pusti glasovati. Glasovanje je pokazalo z 12 proti trijem glasovi je predlog sprejet da se podeli častno občanstvo gosp. dr. Ignac Žitnik in gosp. dr. Ivan Šusteršič v občini Rakek.

Pomembna naloga občinski odbornikov je bila dajanje soglasij za odpiranje gostilniške in žganjarske obrti. Skoraj na vsaki seji so dajali soglasja; gostilne so se na Rakeku in Uncu odpirale kot po tekočem traku. V zapisniku 29. 12. 1901 med drugim lahko preberemo: odbor sicer ne ovira nobenemu prosilcu glede dovoljenja krčmarskih obrtov. 

Najdemo pa tudi proteste proti odpiranju novih gostiln, obstoječi gostilničarji so se bali konkurence. Ko so na seji 15. 3. 1900 spet ugodili trem prosilcem, sta Ivan Fatur in Anton Svet protestirala, da so ugodili spet trem prosilcem gostilničarske in žganjarske obrti, razen enemu in navedla: kakor je že sploh znano da ni na Rakeku treba nikake gostilničarske obrti, kajti jih je dovolj in da ostali odbor ni v prepričanju glasoval.

Županstvo na Rakeku je na seji podelilo status častnega občana dvema znanima Slovencema, za že pridobljene usluge ali šele pričakovane ugodnosti pri zastopanju naših krajev:

  • dr. Ignacu Žitniku (1857–1913), duhovniku, časnikarju in politiku, petkratnemu poslancu Kranjskega deželnega zbora in štirikrat državnemu poslancu. Med drugim je kot poslanec zastopal tudi naše kraje. V občinskem zapisniku 21. 10. 1906 preberemo, da je župan predlagal, naj občinski odbor vloži nujno prošnjo na državni odbor oziroma na vlado prek poslanca g. dr. Žitnika, da bi država za vodovod Cerknica – Rakek dovolila vsaj 50 % prispevka. 
  • dr. Ivanu Šusteršiču (tudi Šušteršiču) (1863–1925), advokatu in politiku, vodji SLS med leti 1905-1917; Kranjskemu deželnemu glavarju 1912–1918.

 

Viri:

  • Zgodovinski arhiv Ljubljane – zapisniki županstva na Rakeku

Kraj: Rakek
Datum: 1901
Avtor: zapisniki županstva Rakek
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 21. 4. 2021
Oblika: skenirana datoteka v arhivu fotografiral F. Perko

No comments yet

Dodajte komentar

%d