Skip to content

1946 Unec – Poročilo o izvedenih mitingih

20. 01. 2022

Kmalu bo dve leti, kar se srečujemo s Covidom 19, trenutno že z različico omikron, ki naj bi bila manj nevarna, tako, da lahko le upamo, da se bomo kot družba spomladi ali pa vsaj poleti le odprli in svobodno zadihali.

14. januarja 2022, ko to pišem beremo v poročilu Vlade: V četrtek je bilo ob 13.681 opravljenih PCR-testih, potrjenih 6918 okužb. Delež pozitivnih izvidov je znašal 50,6 odstotka.

Po vsej državi se nadaljuje akcija Cepilni dnevi.

Pusto je vse skupaj, javnih prireditev ni, tudi druženj ne, ko koga srečaš z masko na obrazu, ga komaj prepoznaš, ali pa še to ne.

Pravo nasprotje pa je bilo na Uncu pred tri četrt stoletja, to je bil čas mitingov, kulturnih prireditev, proslav, ki so se kar vrstile. To je pomagalo dvigati moralo ljudem ob vsesplošnem pomanjkanju ob koncu vojne.

Unec ni imel kulturnega doma. Pred vojno so se različne prireditve, slavja, veselice in podobni dogodki odvijali v gostilnah in na njihovih vrtovih, ki so bile v vasi kar številne. Igre pa so bile v sokolskem in orlovskem domu na Rakeku.

Leta 1946 pa si je prosvetni odsek uredil dvorano z odrom na Maistrovem podstrešju, hkrati pa so zbirali denar in les za izgradnjo kulturno prosvetnega doma na Uncu. Pa iz tega ni bilo nič, namesto kulturnega doma so na Uncu, na Maistrovem vrtu, zgradili Zadružni dom. Pričeli so leta 1948, otvoritev doma v surovem stanju je bila maja 1949, prvo silvestrovanje že 1. januarja 1950, otvoritvena proslava pa junija 1950. Silvestrovanja, maškarade in sploh veselice v Zadružnem domu na Uncu so bile znane daleč naokoli.

Pa si kar poglejmo poročilo, ki ga je Krajevni ljudski odbor Unec 2. aprila 1946 poslal svojim nadrejenim.

1. Dne 8. 2. je priredila AFŽ Unec miting v proslavo materinskega dne. Program je obsegal 15 točk in sicer: govor tov. predsednice, deklamacije, recitacije, skeč in petje. Ves program je bil zelo dobro povezan in naštudiran. Režijo je vodila tov. Potočnik Angela predsednica AFŽ. Od točk so gledalcem zelo ugajale naslednje: uvodni nagovor, petje, najbolj pa je ugajala točka “Obsojenka”. Prisotnih je bilo cca 150 ljudi, ki so z zanimanjem sledili celi proslavi.

2. Dne 8. 2. je priredila AFŽ Ivanje selo materinsko proslavo s programom, ki je obsegal 11. točk. V programu so bile zajete: deklamacije in recitacije, petje in uvodni nagovor. Režijo je vodila tov. Urbas Marija tajnica AFŽ. Najbolj so ugajale naslednje točke: uvodni nagovor, petje in plesi, posebno zadnji so zanimali gledalce. Navzočih je bilo okoli 100 ljudi.

3. Dne 19. 2. je priredila tukajšnja vojska skupno z našo ZMS zabavni miting. Program je bil sestavljen iz pevskih točk, recitacij, skeči, imel je 12. točk. Režijo mitinga je vodila vojska. Izvedba programa je bila slaba, vzrok temu je bilo, da so bile točke slabo naštudirane, edino 3 točke so bile dobro izvedene. Obisk je bil zelo številen preko 200 gledalcev.

4. Dne 24. 3. 1946 sta priredila ZMS in AFŽ kulturno priredite pod naslovom “Skozi izgnanstvo v svobodo” to je zbirka 10 partizanskih dramatiziranih recitacij po Fran Kosmaču. Vsa prireditev je bila dobro naštudirana za naše razmere. Točke so bile povezane ena z drugo, prikazovale so razdobje 4 letne borbe. Prireditev je vodil tov. Malc Miran. Gledalcev je bilo cca 150 ljudi, kateri so z zanimanjem sledili programu.

Na koncu poročila je še pripisano:

Pri vseh mitingih, so se pobirali prostovoljni prispevki za fond za postavitev kulturno prosvetnega doma na Uncu. Skupno se je nabralo cca 3.000 Din.

Ta mesec je prosvetni odsek uredil prosvetno dvorano z odrom na Maistrovem podstrešju. Dvoranica bo zadostovala za poletne prireditve.

Programov pri vseh navedenih mitingih nismo navedli, ker so bili vsi programi poslani na Vaš odsek predhodno za odobritev.

Slovarček:

  • ZMS in AFŽ: Zveza mladine Slovenije in Antifašistična fronta žensk, takratne družbenopolitične organizacije

Kraj: Unec
Datum: april 1946
Avtor: dokumente fotografiral Franc Perko
Zbirka: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Skenirano: —
Oblika: fotografija dokumenta

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: