Skip to content

1950 Cerknica – Zadružni hlevi

22. 03. 2022

Po drugi svetovni vojni so se v skladu s tedanjim socializmom na vasi začele ustanavljati zadruge. Tako je bilo tudi v Cerknici, kjer je nastala Kmetijska delovna zadruga (KDZ Cerknica). Sprva so imeli le nekaj krav, čredo ovac in par konj v poslopjih poleg mlina in žage (Pogačnikove žage) v Cerknici, kjer so sedaj poslopja in zemljišča Komunale Cerknica.

Par konj je dal v zadrugo Franc Urbas (Levštek), te pa je dobil od UNRA, povojne pomoči zaveznicam Združenih držav Amerike. Pripovedovali so, da sta bila to konja Zoran in Zora, ki ista bila izredno močna in skoraj neobvladljiva. Eden izmed njiju je za stavo sam peljal dva velika, polno naložena voza sena v klanec Velike gase (Partizanska cesta).

Kmalu po letu 1950 so na zemljiščih, kjer sedaj stoji Dom starejših občanov v Cerknici (Deos) zadružniki zgradili za tiste čase sodoben, zidan zadružni živinski hlev. Na eni in na drugi strani hleva so bili privezi za živino, vmes pa je bil zabetoniran pas, po katerem so zadružniki čistili hlev in odvažali gnoj. Tako je bilo okoli 1953 v najboljših letih privezanih 40 do 50 glav živine. Na eni strani tega hleva so bile krave, na drugi strani pa so bili privezani biki in konji.

Na zahodni strani so bila še okna z latami (štanti z remeljni) za sušenje sena. V sklopu tega živinskega hleva je bil prizidek in stanovanjski del. Kot je razvidno iz fotografije, so takrat za spravilo sena v prostor nad hlev že uporabljali puhalnik.

Ko so se začele priprave za gradnjo in nadaljevanje zadružništva na posestvu Marof, pa je Industrija pohištva Cerknica poslopja zadružnih hlevov prenovila in preuredila v Brestov dom, ki so ga nekateri imenovali tudi Samski dom. Odprt je bil leta 1961.

Viri:

  • Jože Homovec
  • Janez Škrlj
  • Slavko Švigelj
  • Marjan Bajc

Prispevek je napisal: Tone Urbas.

Kraj: Cerknica
Datum: 1950
Avtor: neznan
Zbirka: Tone Urbas
Skenirano: 29. 7. 2016
Oblika: 2 fotografiji

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: