Skip to content

Stari trg 1974/75 – 5. b razred

19. 10. 2023

Ne morem verjeti, da je minilo že petdeset let, odkar sem jih učila. Kar vidim jih, kako skačejo po razredu, si nagajajo, vprašujejo … in zopet resno sedijo, me gledajo in sledijo pouku.

Zdaj so odrasli ljudje. Mnoge srečujem in spremljam njihovo življenje. Nekaterih med njimi pa že dolgo nisem srečala. Mogoče jih na prvi pogled še poznala ne bi. Kaj vse dela čas?

Domačinka, Pudobčanka Zlata Kraševec por. Dobovšek, je končala višjo pedagoško šolo v Ljubljani in postala predmetna učiteljica za kemijo in biologijo. Na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg se je zaposlila za določen čas (25. 9. 1974 – 31. 8. 1975). To je bila njena prva zaposlitev, nato pa je poučevala kemijo in biologijo na Osnovni šoli Bršljin Novo mesto do upokojitve. Tu se je poročila in si ustvarila družino.

  • Zadnja vrsta: Drago Škrbec (Dolenje Poljane), Zdravko Andrejčič (Kozarišče), Damjan Turk (Iga vas), Bojan Kovač (Babno Polje) in Janez Šoštarič (Babno Polje).
  • Srednja vrsta: Jože Avsec (Vrhnika), Viktor Šebenik (Viševek) in Desan Mulec (Iga vas).
  • Sedijo: Breda Buh (Markovec), Marija Ravšelj (Babno Polje), Tanja Gerl (Pudob) in Alenka Mlakar (Pudob).

  • Zadnja vrsta: Branko Drobnič (Šmarata), Andrej Janežič (Vrhnika), Jože Doles (Lož) in Janez Truden (Podgora).
  • Srednja vrsta: Leon Trubačev (Vrhnika), Peter Sterle (Podgora) in Bojan Urbiha (Podgora).
  • Sedijo: Saša Troha (Babno Polje), razredničarka Zlata Kraševec (Pudob), Teja Plos (Viševek), Stanka Mihelčič (Babno Polje) in Mojca Porok (Vrhnika).

Viri:

  • Tanja Modec, Jože Doles

Kraj: Stari trg
Datum: pomlad 1975
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Osnovna šola Stari trg
Skenirano: 10. 5. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d