Skip to content

Begunje 1954/55 – 5., 6. in 7. razred

16. 07. 2011
by

Pred šolo v Begunjah so se skupaj slikali kar trije razredi, ki pa so bili v istem oddelku. To pomeni, da je pouk potekal hkrati za vse tri razrede.


____________________________________________________________

Takrat je bila še sedemletka. V pogovoru z eno od učenk na sliki smo izvedeli, da takrat šola še ni bila prav pomembna, še zlasti za dekleta. Tudi za njo so starši vložili prošnjo, da je predčasno končala šolanje že s 13. leti, zaradi dela na kmetiji. Prošnjo so poslali v Postojno in bila je odobrena. Tako je predčasno končalo šolanje kar nekaj deklet iz te slike.

____________________________________________________________

  • Spredaj: Pavla Meden, Zdenka Meden – Jankotova (Begunje), Minka – Tetna (Bezuljak), neprepoznana, Debevec – Žogarjeva (Bezuljak), Rožanc – Kovačeva (Brezje)
  • Sredina: Rozka Škrlj – Grenkova (Begunje), Anka Brancelj – Krajnča (Bezuljak), Mima Petrič (Begunje), Minka – Žnidarjeva (Bezuljak)
  • Tretja vrsta: Anica Košir (Selšček), Krajnc – Podlipča (Dobec), Nared (Dobec)
  • Zadaj: Iva Debevec – Kotova (Bezuljak), Stana Zalar (Bezuljak), Milka – Krajnča (Kožljek), Tone – Kotnikov (Begunje), Janez – Susmanov (Begunje), Janko Košir (Selšček)

 

 

Prva vrsta: Minka Brezec – Čejdnikova (Bezuljak), Nemec (Brezje), Marko Turšič – Kotovčkov (Bezuljak), Lado Milavec (Bezuljak)

Druga vrsta: Fani Korošec (Kožljek), Zalar – Popkov (Bezuljak), Janez Stražiščar – Mihcov (Begunje), Alojz Škrlj – Blažev (Begunje)

Tretja vrsta: učitelj Milan Otrin, Vesel (Brezje), Jože Meden – Jagrov (Topol)

Zadaj: Jože Jernejčič – Gregorjev (Begunje), Vinko Meden – Jankotov (Begunje), Toni – Brinarjev (Selšček), Janez Debevec – Krajnč, Tone Škrlj – Grenkov (Begunje)

 

____________________________________________________________

Viri:

  • Iva Hiti – Begunje
Prispevek je pripravil Janez Turšič – Cencov

Kraj: Begunje
Datum: 1955
Avtor: neznan
Zbirka: Vinkotov kufr
Skenirano: 23. 6. 2011
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: