Skip to content

1935 Podskrajnik – Ipavč oče

20. 10. 2011
by

Caserman Anton, po domače Ipavči oče, so se z voli odpravili iz Cerknice proti Podskrajniku in nazaj. Tam so srečali neznanega fotografa, oče so se postavili in nastal je posnetek za spomin.

Ipavč oče so se pisali Caserman, vendar ker so se priženili k Ipavči hiši, se jim je reklo po domače po kmetiji, kjer so potem gospodovali. Vendar priti za zeta k hiši in sprejeti mesto gospodarja pa le ni bilo tako ajnfoh. Pred tem so morali narediti Izročilno pogodbo z bodočim tastom, ki so si sebi dali zapisati zakuotək pr pječə. Z bodočo ženo pa so podpisali predporočno pogodbo, ali kot so jo takrat imenovali Ženitna in dedna pogodba. 

____________________________________________________________

…dne osemindvajsetega maja 1905.

Notarski akt

 

Pri  meni Josefu Rohrmannu, okr. notarju v Cerknici na Kranjskem sta se zglasila meni osebno neznana:

1.       Caserman Anton, posestnik v Cerknici št.58 kakor ženin in

2.       Ipavc Marija, gospodarska pomočnica od ravno tam kakor nevesta, ter sta se dogovorila in sklenila sledečo

Ženitno in dedno pogodbo.

Prvič:  Caserman Anton in Ipavc Marija se nameravata poročiti ter si za ta slučaj obljubujeta zakonsko ljubezen in zvestobo ter določujeta, da zadobi ta ženitna in dedna pogodba, ki-le po izvršeni nju poročitvi, pravno moč.

_________ _________ _________
Četrtič: Za slučaj smrti pa skleneta zaročenca sledeče. Če umrje eden od nju po izvršeni nju poročitvi brez otrok, tako podeduje preživeči zakonski druže vso zapuščino poprej umrlega, ker si za ta slučaj tri četrtine vse svoječasne zapuščine že danes eden drugemu obljubita in to obljubo tudi vsprejmeta; za zadnjo četrino se pa že eden drugega dediča s pravnomočjo oporoke postavita. 

Če bodo pa potomci, tako se bode zapuščina umrlega starišev razdelila mednje temeljeni postave oziroma poslednje naredbe, vendar pa ima ženina preživela nevesta pravico, če bi bila iz zakona sama dekleta ali pa najstarejši deček še ni deset let star, vso moževo zapuščino v naravi proti temu v last prevzeti, da izplača otrokom njih dedne deleže v denarjih, oziroma, da jih za iste do plačila pri zapuščini postavno zavaruje; sicer pa ima le pravico voditi gospodarstvo vse zapuščine do polnoletnosti prevzemnika iste, ne da bi ji bilo treba polagati račune, pa tudi brez vsake zaprave in si za časa izročitve gospodarstva imetja in stanu primeren dosmrten preživitek izgovarjati….

_____________________________________________________ _______

  Ipavč oče so verjetno vozili vodo za izgradnjo Rupnikove linije, ki so jo začeli graditi leta 1935. 
Oblečeni v lajblc, s klobukom na glavi in gajžlo v rokah.
Par volov je bil tedaj pri vsaki spodobni kmetiji nekaj takega, kot je danes avto. Konji pa so veljali za nekaj boljšega, večinoma pa so jih imeli le tisti kmetje, ki so se ukvarjali s furmanstvom.

Slovarček:

  • oče so se postavili: onikanje, ki je bilo takrat v navadi za naslavljanje starejših,
  • lajblc: brezrokavnik,
  • gajžla: bič,
  • ajnfoh: enostavno,
  • zakuotək pr pječə: zakotek pri peči ali oskrba do smrti,

____________________________________________________________

Viri:

  • Lojzka Vidrih – Cibova
  • Wikipedija

Kraj: Podskrajnik
Datum: 1935
Avtor: neznan
Zbirka: Matjaž Žnidaršič – Šentek
Skenirano: 26. 4. 2011
Oblika: dve skenirani fotografiji

Dodajte komentar

%d bloggers like this: