Skip to content

1913 Otok — Panorama

14. 09. 2012

Neznani fotograf je pred let0m 1913 napravil posnetek vasi Otok. Domnevam, da se je povzpel na Otoški vrh (763) ter kamero usmeril proti severovzhodu, se pravi, proti vasema Grahovo in Žerovnica. V času fotografiranja je bilo Cerkniško jezero suho.

Vas Otok leži na južnem delu presihajočega Cerkniškega jezera.

Vas ima okrog 30 prebivalcev in leži na nadmorski višini 559,2 metra.

Janez Kebe je na strani 550 v svoji knjigi Cerkniško jezero in ljudje ob njem, ki je izšla v založbi Ognjišče leta 2011 v Kopru, zapisal: “Otok je edina slovenska vas, ki leži na otoku, ki ga dva nasipa povezujeta z nepoplavnim področjem. Valvasor pravi, da »je vas na griču sredi Cerkniškega jezera, namreč na otoku. Ima imeniten gozdič, polje in travnike, pa cerkev sv. Primoža in Felicijana.« Vas se prvič omenja v pergamentni listini leta 1468. Za vas je značilno, da imajo že skoraj 200 let skoraj vse družine priimek Mulec, a leta 1536 in še 1606 ni bilo še nobenega vaščana s tem priimkom.”
Pred sto leti so takšni poštni pošiljki še rekli “dopisnica”. Odposlana je bila iz Starega trga 18. avgusta leta 1913.Na prednji strani je v napisu precej pravopisnih napak. Najbolj bode v oči “Cirkničko jezero”.

____________________________________________________________

Kraj: Otok
Datum: 1913
Avtor: neznan
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 31. 7. 2012
Oblika: dopisnica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: