Skip to content

1925 Dolenje Otave – družina Likar

19. 02. 2013

Neznani fotograf  je leta 1925 slikal družino Likar. Slikali so se pred domačo hišo v Dolenjih Otavah, letnica slike pa je določena na podlagi takratne starosti Ivanke Likar.

Likarjevi so bili kmečka družina in so živeli v hiši št. 6, ki je stala na začetku Dolenjih Otav. Zakoncema Likar se je rodilo 14 otrok, od tega jih je sedem umrlo, večina pri porodu. Na fotografiji ni najstarejše hčere Marije, ki je bila takrat že v Ameriki.

Očitno gre za načrtovano fotografiranje, ker so oblečeni, sicer v skromna, a taboljša oblačila. V tistem obdobju je družinska fotografija nastajala čisto drugače kot danes. Obisk fotografa je pomenil poseben dogodek za vse člane družine. V ozadju slike se vidi domača hiša.  Po oblačilih sodeč, bi fotografija lahko nastala v spomladanskem ali jesenskem času. Ob kakšni priliki so se fotografirali ne vemo. Zanimivo je tudi poziranje, ki je zahtevalo prisiljeno negibno držo in pogled v neko točko. Sedeči imajo dlani položene na stegna. Za otroke je moralo biti fotografiranje dolgotrajno in dolgočasno, kar se vidi po zdolgočasenih obrazih najmanjših otrok, ki jim je koncentracija že popustila. V tistih časih so bile družinske slike večinoma narejene tako, da je bila v ozadju domača hiša, ki je imela takrat velik pomen za preživetje in varnost.

Ko je Vida Štritof prvič videla to sliko je za trenutek utihnila, potem pa vzdihnila in rekla “lej ga, ate so na sliki”. O njem je govorila spoštljivo in ga je ves čas pogovora onikala. Danes v domači hiši Likarjevih, v Dolenjih Otavah ne živi nihče. Poleg tega, da so Likarjevi  živeli skromno in so se težko prebijali skozi življenje, jih je močno zaznamovala tudi druga svetovna vojna.  Med vojno  je bil del družine pri domobracih, del pa pri partizanih in tak primer ni bil osamljen v naših krajih.

Sliko smo našli v starem kovčku Angele Strle, rojene Likar iz Dolenjih Otav. Zadnja leta življenja je živela pri sestri Ivanki De Biasi na Rakeku, kjer je kovček po njeni smrti tudi ostal. Ko sem  prvič videl sliko, sem  dobil vtis, da so ljudje na fotografiji videti zagrenjeni in nič kaj veseli. Skozi pripravo prispevka pa sem prišel do spoznanja, da so so pri fotografiranju morali vsi držati resno, ker gre za družinsko fotografijo in je bila taka drža potrebna za sam izgled družinske fotografije. Odraslim je to bolj uspelo, večjim otrokom manj,  najmlajšim pa še manj. Kljub temu je fotografija služila svojemu namenu, saj je bila ob najdbi nalepljena na debelejši papir, ki ji je najbrž dajal oporo, da je lahko samostojno stala na kakšnem vidnem mestu v hiši.  Predstavljam si jo v kakšni stekleni vitrini ali polici na steni, kot stensko sliko pa ne, ker je premajhna.

  • Jože Likar, pogrešan po drugi svetovni vojni,
  • Rozika Likar, poročena Stražišar, živela je na Bledu.

  • Alojzij Likar, bil je poročen in je živel na Bledu,- mama Marija Likar, rojena Mahne, pred poroko je živela v Župenem,
  • Ivanka Likar, poročena De Biasi. Najprej  je bila poročena z Antonom Modicem iz Unca, Kasneje se  je poročila z Brunotom De Biasijem in je živela na Rakeku.

  • oče Janez Likar, prišel v Dolenje Otave iz Angelske gore,
  • Andrej Likar, ki je ostal na kmetiji,
  • Angela Likar, poročena Strle, Dolenje Otave.

Slovarček:

  • onikanje  :  v pogovoru s spoštovano osebo uporabljati obliko tretje osebe množine moškega spola

Viri:

  • Vida Štritof, roj. Likar,
  • Slavica Juhant, roj. De Biasi.

Kraj: Dolenje Otave
Datum: 1925
Avtor: neznan
Zbirka: Denis Medved
Skenirano: 10. 3. 2012
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: