Skip to content

1950 Kozarišče – Grajski uslužbenci

19. 02. 2014

130424747Takih in podobnih posnetkov oz. razglednic gradu Snežnik je kar nekaj. Brez označenega datuma je zelo težko določiti obdobje nastanka. Nekaj se da sklepati iz oblike razglednice. Okvirno o času nastanka posnetka govorijo tudi oblačila dveh opazovalcev grajskega bajerja. Še vedno premalo, da bi lahko sklepali o letnici nastanka.

130424747-001

Grajski uradniki in uslužbenci.

Na gradu Snežnik so imeli poleg upraviteljev pomembno vlogo tudi grajski uradniki. Med prvimi uradniki je bil Fischer, ki je prišel v grajsko pristavo z Mašuna. Nasledil ga je uradnik Drasser, za njim pa je nastopil službo uradnik Hutter.

Naloga grajskega uradnika je bila med drugim tudi izplačevanje plač uslužbencem graščine. Uslužbenci so prejemali redno mesečno plačo, že tedaj so bili pokojninsko in invalidsko zavarovani, poleg tega pa so imeli še druge ugodnosti: brezplačno stanovanje, letno čiščenje dimnika, dva vozova gnoja, 24 m³ drv pripeljanih na dvorišče, par čevljev, praznično obleko na vsaki dve leti, električno razsvetljavo, 2,5 l mleka dnevno za vso družino, njive in oranje … Vsi člani družine uslužbencev so bili zdravstveno zavarovani, vdovam pa je pripadal del moževe pokojnine.

Honorarno zaposleni so dobivali tedensko izplačilo. Predno so prejeli izplačilo, so morali imeti vse poravnano – na primer, če je kdo pozabil orodje, ga je moral najprej poiskati in vrniti. Ti so bili zavarovani le v času dela na posestvu.

130424747-002Žganjekuha

V zimskem času so v grajski pristavi kuhali žganje in ga polnili v graščinske steklenice z napisom “Sneeberg”. Sadje je raslo na bližnjem Slivaku.

Ob novem letu so grajski uslužbenci hodili voščiti na upravo Snežnika in ob tej priložnosti je vsak prejel steklenico žganja od grajskega upravitelja Schauta. Žganje so kuhali do leta 1919.

130424747ZGrad Snežnik

Založil: Fotolik Ljubljana

Vir:

  • Majda Obreza Špeh: Knežja družina Schönburg Waldenburg in njeni uslužbenci, KRONIKA 48, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana 2000

Kraj: Grad Snežnik, Kozarišče
Datum: neznan
Avtor: Fotolik Ljubljana
Zbirka: Bronislava Bavec
Skenirano: 24. 4. 2013
Oblika: razglednica

2 komentarja leave one →
  1. milenatruden permalink
    13. 02. 2016 09:49

    Zanimivo, tam so delali moji stari-stari starši Ivana in Janez Šumrada in živeli v stavbi tam gori od grada na številki 2, kjer se jim je rodilo 4 otrok. Ivana je likala za gospodo v gradu in Janez r.1844. je delal s konji in umrl pri 51. letih. V starejših letih je Ivana živela pri sinu Jankotu Šumrada, trgovcu v Kozariščah.

Trackbacks

  1. 1960 Grajševka – Rjavi medved | Stare slike

Dodajte komentar

%d