Skip to content

1915 Karpati – Na vzhodni fronti

25. 07. 2015

110421021 Ob kakšni priložnosti je nastala fotografija ne vemo. Edina znana oseba na njej je duhovnik Franc Hiti, ki je moral kot mlad duhovnik v vojsko za vojaškega kurata v Karpate. Z vojaki je potoval po bojiščih, jih bodril v stiskah in ranjenim in umirajočim podeljeval poslednje zakramente (spoved, obhajilo, maziljenje).

Gospod Franc Hiti se je rodil pri Malnih št. 1, župnija Sveta Trojica na Blokah. Njegovo zadnje službeno mesto je bila župnija Begunje pri Cerknici. Tu je deloval kot župnik od septembra 1945 pa do smrti 19. aprila 1961 leta. Zadnja leta je bil tudi dekan cerkniške dekanije. Ljudem v Begunjah je ostal v spominu kot blag duhovnik in dober pridigar.

Gospa Marija Žgajnar, sorodnica gospoda Franca Hitija, je letos izdala knjigo “Po poti stoletnih spominov”: Duhovnik Franc Hiti (23. 3. 1889 – 19. 4. 1961) Življenje in delo.

Iz knjige povzemam: Franc Hiti je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani in maturiral 1909 leta. Bogoslovje je študiral v Ljubljani in bil posvečen v duhovnika 15. 7. 1912. Novo mašo je imel v Chicagu, ZDA, kjer je živela njegova družina. Ponovitev nove maše je imel pri Sveti Trojici na Blokah po vrnitvi iz Amerike.

Kot kaplan je služboval v Poljanah nad Škofjo Loko in na Jesenicah. V razmahu I. svetovne vojne je bil 1915 mobiliziran kot vojni kurat, najprej v Gradcu, kasneje so ga poslali na rusko fronto. Dodeljen je bil 5. dragonskemu polku v Galiciji. Na fronti je zbolel za tifusom, se zdravil v raznih bolnišnicah, nazadnje v Budimpešti in se šele februarja 1919 vrnil v Slovenijo. Ponovno je nastopil službo kaplana na Jesenicah, nato pa bil nameščen za župnijskega upravitelja pri Svetem Križu nad Jesenicami, danes Planina pod Golico. S posredovanjem turjaškega grofa, s katerim sta se spoznala na ruski fronti, je 1. 6. 1922 prevzel majhno župnijo Turjak. Leta 1930 je bil imenovan za župnika v Dražgošah. Od tam so ga leta 1941 pregnali Nemci, ga zaprli v Begunjah in Šentvidu ter kasneje izgnali na Hrvaško. Ker je bil iz Ljubljanske pokrajine, so mu dovolili, da se je vrnil v rojstno občino Bloke, na Polšeče. Tu je dočakal konec vojne. 15. septembra 1945 je prevzel župnijo Begunje pri Cerknici.

110421021-001Gospod Franc Hiti je označen s križcem. Na fotografiji ni videti, vendar so vojne grozote, ki jih je gospod Hiti doživljal, ko je pomagal ranjenim in umirajočim na bojnem polju, pustile trajne zdravstvene posledice.
110421021-002Nenavadno je, da imajo odlikovanja tudi duhovniki in celo škof, ki sedi levo od duhovnika v belem. Čeprav vojni kurati niso nosili orožja, so bili izpostavljeni enaki življenjski ogroženosti kot ostali vojaki. Vsi duhovniki imajo kolar, poseben bel ovratnik, ki je znak duhovniške službe.
110421021zGospa Francka Košir, lastnica fotografije, ki je bila dolgoletna kuharica pri gospodu Hitiju, je na zadnjo stran napisala, kje in kdaj je fotografija nastala: “V Karpatih na ruski fronti. Vsa skupina duhovniki iz avstrijske armade. V prvi svetovni vojni, g. Franc Hiti zaznamovan +”

Slovarček:

  • kurat: duhovnik, ki skrbi za posebno skupino ljudi (vojni, bolniški, jetniški kurat, tudi študentski kurat)

Viri:

  • Marija Žgajnar: Po poti stoletnih spominov: duhovnik Franc Hiti: (23.3. 1889 – 19. 4. 1961): življenje in delo. Polšeče: samozal., 2015

Kraj: Karpati, na vzhodnem bojišču
Datum: verjetno 1915
Avtor: neznan
Zbirka: Frančiška Košir
Skenirano: 21. 4. 2011
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: