Skip to content

1955 Rakek – Odločba

21. 11. 2015

150811920Odločba o priznanju delovne dobe za pokojnino je bila izdana mojemu atu 31. oktobra 1955, kar je bilo v skladu z uredbo iz leta 1952.

Vse delovne knjižice, ki so bile izdane na podlagi prejšnjih predpisov, je bilo potrebno zamenjati v skladu z uredbo iz leta 1952. Delavcu so jo izdali šele po odločbi o priznanju delovne dobe, ki so jih izdajale posebne komisije, oblikovane pri organih za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnih oziroma mestnih ljudskih odborov. Predloge za priznanje delovne dobe so pripravile komisije, ki so bile v ta namen ustanovljene pri podjetjih, uradih in ustanovah.Odlok iz leta 1954 je določal, da so izvršni sveti ljudskih republik pooblaščeni, da lahko predpišejo roke za dovršitev dela v zvezi z zamenjavo in izdajo delovne knjižice. Izvršni svet Ljudske republike Slovenije je sprejel odlok, po katerem so morali zamenjati delovne knjižice v skladu z uredbo o delovnih knjižicah do 1. aprila 1955, z izjemo v okraju Koper, kjer so morali knjižice zamenjati do 1. januarja 1956.

Do leta 2009, ko so delovne knjižice kot javno listino ukinili, je bilo z njimi precej težav, pripetij in zapletov. Anekdot je kar precej. Ker pa moramo še kaj prihraniti »za vsak slučaj«, naj tu napišem le eno.

Telefon zvoni, se javim.
– Se lahko odjavim po faksu?
– Ne, ker morate dvigniti delovno knjižico.
– Saj je nimam. Imam samo kartonček o prijavi.
– Seveda, kot dokazilo, da je delovna knjižica na zavodu.
– Potem ste jo pa vi odprli, jaz je še nimam.

Mogoče kot pojasnilo: Delovno knjižico je bilo moč dvigniti le osebno na Upravni enoti, Zavod delovnih knjižic ni nikoli izdajal, jih je pa hranil za osebe, ki so bile tam prijavljene.

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 31. oktober 1955
Avtor: Okrajni ljudski odbor Koper
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 11. 8. 2015
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: