Skip to content

1960 Slivnica – Planinski dom (1)

17. 11. 2017

Lokacijska komisija na Slivnici

Zamisel, da bi na Slivnici postavili turistični objekt, sega v petdeseta leta. V letu 1956 je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Cerknica, njegov predsednik, znani cerkniški učitelj in navdušeni planinec Konrad Knez pa je bil najbolj goreč pobudnik te zamisli. Skupaj s Tonetom Gornikom, predsednikom tudi takrat že ustanovljene Turistične zveze Cerknica, sta se leta 1959 odpravila na posvet na Planinsko zvezo Slovenije.

Na Planinski zvezi so se s predlogom strinjali. Do tedaj tega slivniškega predela niso niti dobro poznali, ing. Kopač, ki si je kraj ogledal, je bil navdušen in je predlagal, da “bi tu zgradili še nekaj vikendov, potem bi bila Slivnica kot kakšna mini Velika planina …” Zamisel je potem prešla v izvedbo. Najprej je bilo treba ugotoviti, kašen naj bo planinski dom, kako velik naj bo, kaj vse potrebuje … Projektna skupina se je zato v letu 1960 napotila na ogled planinskih domov na Pohorju in Veliki planini. Na pot so šli Franc Kavčič z Unca, tedaj občinski sekretar SZDL, Tone Gornik, direktor Trgovskega in gostinskega podjetja Škocjan z Rakeka, ing. Oliver Miler in predsednik Planinskega društva Cerknica Konrad Knez.

Ogled planinskih domov na Pohorju

Na ogledu doma Planika na Pohorju, od leve:

  • Franc Kavčič,
  • Tone Gornik,
  • Oliver Miler.

Za fotoaparatom je bil četrti član skupine Konrad Knez.

V letu 1960 je bila ustanovljena tudi komisija, ki naj bi določila natančno lokacijo planinskega doma. Na Slivnico so se podali Konrad Knez, tajnik Turistične zveze Cerknica Mihajlo Mišič, Slavko Tornič iz občinske uprave v Cerknici, ing. Dušan Brdajs iz Urbanističnega zavoda SRS, Polde Kočevar iz katastrskega urada na Rakeku, Roman Gorjan z Unca in Tone Gornik, direktor Trgovskega podjetja Škocjan.
Lokacijska komisija na pobočju Slivnice, od leve:

  • Tone Gornik,
  • Polde Kočevar,
  • Dušan Brdajs,
  • Slavko Tornič,
  • Mihajlo Mišič.
Pregledali so primerne lokacije v smeri proti Blokam, proti Grahovemu …, a najbolj ustrezen se je zdel predel, na katerem je nekdaj stal vojaški objekt, nedokončani bunker iz obrambne linije generala Rupnika. Gledano z vrha Slivnice, je potekala italijanska meja na Javornikih le dober streljaj proti drugi strani jezera, zato je dal Rupnik do vrha Slivnice zgraditi cesto, po kateri so vozili material za gradnjo vojaških objektov. Prav ob omenjenem nedokončanem bunkerju so ležali neporabljeni kupi peska, ker je gradbenike presenetil začetek vojne, naši komisiji pa je bil prav pesek dobro znamenje, saj je kar vabil, naj se ga porabi. Poleg izjemnega razgleda je bila tu tudi zatišna lega pod vrhom gore, ki mu sicer veter ne prizanaša.

S tem je bil idejni del načrta zaokrožen, sledil je zapleteni del realizacije, o tem pa prihodnjič.
 

Viri:

  • Tone Gornik

Kraj: Slivnica, Pohorje
Datum: 1960
Avtor: Konrad Knez
Zbirka: Tone Gornik
Skenirano: 2. 10. 2017
Oblika: dve fotografiji
Zvočni posnetek: Tone Gornik, Miloš Toni, 11. 10. 2017.

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: