Skip to content

1960 Slivnica – Planinski dom (2)

18. 11. 2017

Po ogledu tedanjih planinskih domov in številnih posvetovanjih je nastal gradbeni načrt. Dom je izrisal Oliver Miler, gradbenik, ki je kasneje naredil tudi načrt nove cerkniške trgovine, danes imenovane “ta-stara blagovnica”.

Planinsko društvo, glavni pobudnik in organizator gradnje, je izvolilo gradbeni odbor, v katerem so bili:

 • Tone Gornik, predsednik odbora – v imenu podjetja Škocjan, kjer je bil direktor;
 • Milena Mele, tajnica odbora, sicer zaposlena na banki na Rakeku;
 • Konrad Knez, predsednik Planinskega društva;
 • Drago Ponikvar, Cestno podjetje Grahovo;
 • Alojz Bajc, električar;
 • Milan Nared, vodovodni inštalater;
 • Sandi Černe, teracerski mojster;
 • Slavko Paver, za instalacije centralne kurjave;
 • Tone Kraševec, komercialist pri Škocjanu;
 • Dušan Klembas iz Trgovske zbornice v Ljubljani pa je bil nadzorni organ.
Predračun, ki ga je pripravil ing. Miler, je gradbeni odbor nato predstavil občinskemu vodstvu. Predračun je bil težak 9 milijonov dinarjev (natančneje 9.311.125 din), vendar je bil tak le zato, “da je bil bolj vabljiv”. Dejanski stroški gradnje so na koncu znašali 32 milijonov dinarjev. Občinsko vodstvo najprej ni bilo zadovoljno, nekateri so menili, da bi bilo bolje postaviti hotel v Cerknici, ne pa na vrhu Slivnice, spet drugi, da je projekt predrag. Na koncu je župan Jože Telič nekako “spravil skozi” prispevek občine v višini 15 milijonov.
To seveda ni bilo dovolj, h gradnji planinskega doma so prispevali še:

 • Stanovanjski sklad občine 3,5 mio;
 • različni prispevki podjetij v materialu, okoli 1,8 mio;
 • Gozdno gospodarstvo je prispevalo les za ostrešje v vrednost 500.000 din;
 • 1.5 mio so dobili s prodajo nekih lesenih lop, za katere pa ne vemo, kje so bile pred tem;
 • SZDL je prispevala 1 mio;
 • prostovoljno delo mladine v vrednosti 1 mio.
 • Dvajset vojakov iz vojašnice JLA v Velikih Blokah je delalo 10 dni, vodil jih je komandant Ante Tomelič. Vojaki so z dvema kamionoma zvozili vso opeko, les za ostrešje itd. Znana je prigoda, da so nekoč kamionu popustile bremze in zdrvel je z vrha pobočja navzdol do že zgrajenega zidu planinskega doma, kjer se je na silo ustavil, sicer bi pristal šele na Marofu. Poškodovan ni bil nihče.

Nekaj opreme je prišlo v planinski dom tudi “po zvezah”:

 • direktor Elektrogospodarstva Ljubljana Tone Šlajner, strasten planinec, je poskrbel za elektrovod do doma;
 • direktor Franc Kranjc in tovarna Jelka iz Begunj sta priskrbela pograde;
 • Cerkničan France Braniselj in LTH iz Škofje Loke so priskrbeli opremo “za šank”;
 • lovci LD Grahovo in Zavoda Jelen Snežnik so prispevali kakšen kos divjačine;
 • Matija Mele, upravnik skupščinske zgradbe v Ljubljani, je priskrbel tam odvečno kopalniško keramiko.

Gradnja doma se je začela leta 1961. Izvedbo so zaupali Cestnemu podjetju v Grahovem, ki ga je vodil direktor Franc Štefančič. Vodja gradnje je bil Drago Ponikvar.

Več pa v naslednjem prispevku.

Viri:

 • Tone Gornik

Kraj: Slivnica
Datum: 1960
Avtor: načrt ing. Oliver Miler
Zbirka: Tone Gornik
Skenirano: 2. 10. 2017
Oblika: načrt
Zvočni posnetek: Tone Gornik, Miloš Toni, 11. 10. 2017.

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: