Skip to content

1964 Slivnica – Planinski dom (3)

19. 11. 2017

Gradbeni odbor in Cestno podjetje Grahovo sta začela gradnjo planinskega doma leta 1961. Slovesna otvoritev je bila v nedeljo, 18. oktobra 1964, ob 10. uri. Na fotografiji, ki smo jo povzeli po zgibanki Občinske turistične zveze Cerknica, natisnjeni leta 1965, se planinski dom že imenuje “hotel”, tako ga imenujemo tudi danes.

Tik pred otvoritvijo je dom dobil še značilno likovno podobo, ki jo je prispeval oz. poklonil akademski slikar Lojze Perko. V spodnjih prostorih je izdelal praskanko, stensko risbo v tehniki imenovani zgrafito (sgraffito, praskanka), kjer vrežemo risbo v dve ali več barvnih plasti ometa. Njegove zgrafite lahko občudujemo tudi na pročelju cerkniške trgovine Delikatesa.

Mojster Perko je med izdelavo poslikave živel kar v domu na Slivnici, saj je bil ta že toliko dodelan ter opremljen, da je lahko dobil sobo, in tudi nekaj osebja je že bilo na delu, da je mojstru postreglo s prehrano. Potrebno gradivo za izdelavo zgrafita je prispevalo Trgovsko podjetje Škocjan Rakek, čarovnice pa so, po zaslugi Lojzeta Perka, res prišle na goro Slivnico.

Trgovsko in gostinsko podjetje Škocjan Rakek je dom upravljalo 5 let, od leta 1963 do 1968. Novozgrajeni dom je bil zelo obiskan in zaradi svojega izjemnega razgleda prava atrakcija.

Na tej fotografiji, posneti januarja 1971, prepoznamo:

  • Matevž Hace,
  • Tone Kraševec neznan1,
  • Tone Gornik.

Dom je obiskalo tudi najvišje državno vodstvo. Kot poroča Glas Notranjske v aprilski številki leta 1965, so 14. marca dom obiskali Edvard Kardelj, Miha Marinko, Boris Ziherl, Vida Tomšič, dr. Marjan Brecelj, Zdenka Kidrič in drugi. “V razgovoru s predsednikom Občinske turistične zveze Tonetom Gornikom so se zanimali za razvoj turizma v občini in posebno še za perspektivno ureditev Cerkniškega jezera,” piše Glas Notranjske.

Dom je med drugimi obiskala 22-članska ameriška delegacija strokovnjakov, ki jih je zanimala morebitna zajezitev Cerkniškega jezera, in tudi člani generalštaba jugoslovanske armade, ki so leta 1974 spremljali jesenske vojaške vaje. Občudovali so širen razgled, verjetno še s kakšnega drugega zornega kota, kot je le planinski.

1 Popravek 15. 05. 2018
 

Viri:

  • Tone Gornik
  • zgibanka Cerknica, izdala Občinska turistična zveza Cerknica, 1965

Kraj: Slivnica
Datum: 1964, 1965, 1971
Avtor: neznan
Zbirka: Tone Gornik
Skenirano: 9. in 20. 11. 2017
Oblika: tri fotografije
Zvočni posnetek: Tone Gornik, Miloš Toni, 11. 10. 2017.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: