Skip to content

1952 Cerknica – Izkaznica OF

17. 10. 2018

Mnogo vlakov je odpeljalo v Koper, Trst in Reko od kar sem se rodila, a sem izkaznico OF videla letos prvič. Nisem niti vedela, da so jih imeli. Sicer pa – zakaj ne. Vsak klub, društvo, stranke in podobe ustanove, ki kaj dajo nase, imajo izkaznice.

OF je bila organizirana hierarhično. Najvišji organ je bil Vrhovni plenum s predstavniki ustanovnih skupin, ki se je imenoval tudi Slovenski narodnoosvobodilni odbor (SNOO) in se je leta 1944 preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS). Pod njim je bil Izvršilni odbor, v katerem so bili prav tako predstavniki ustanovnih skupin. Sledili so lokalni odbori OF, ki so se delili na pokrajinske (za Štajersko, Gorenjsko, Primorsko in Koroško) in terenske ali krajevne odbore. Obstajali so tudi matični odbori, ki so predstavljali poklice ali ustanove.

OF se je po koncu vojne iz organizacije oboroženega upora spremenila v organizacijo množičnega političnega udejstvovanja in je imela nalogo udejanjati politiko KPS in oblastnih organov ter organiziranje povojne obnove. Na prvem kongresu julija 1945 so odločili, da je lahko njen član vsak državljan, ki je pristal na njen program in se ni pregrešil čez narodno čast. Kasneje se je temu reklo moralnopolitična neoporečnost, vsi smo pa vedeli, za kaj gre. Na kongresu Ljudske fronte Jugoslavije v Beogradu avgusta istega leta je OF postala tudi uradno njen član. Drugi kongres je bil leta 1948 v Ljubljani in ni prinesel bistvenih sprememb. Tretji pa je bil ravno tako v Ljubljani aprila 1951 in so ga posvetili krepitvi samoupravljanja in razvoju socialistične demokracije. Aprila 1953 se je OF preimenovala v Socialistično zvezo delovnega ljudstva in s tem prenehala obstajati. Adolf Farčnig, dimnikar, je postal član OF leto pred njenim koncem.

Kot vedno so me rešili Primorci in ker je »Ljudska pravica« dosegljiva le v NUK-u, sem si pomagala s Tedensko prilogo Primorskega dnevnika iz leta 1952, kjer so bila objavljena Organizacijska načela Osvobodilne fronte slovenskega naroda za Tržaško ozemlje. Saj kakšnih bistvenih razlik med temi in ostalimi najbrž ni bilo. V načelih piše, da član OF postane vsak, ki zahteva izkaznico, s katero se potem izkazuje članstvo.

Kot kaže, so članarino poravnavali letno čeprav je bilo zamišljeno drugače.

Slovarček:

  • OF: Osvobodilna fronta

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: 1952
Avtor: Odbor OF Cerknica
Zbirka: France Mele
Skenirano: 10. 5. 2017
Oblika: dokument

One Comment leave one →
  1. Anonimno permalink
    17. 10. 2018 09:00

    Imam kakšnih 50 izkaznic OF iz tistega časa. Izgleda, da je uradnik včlanil kar celo vas in imel izkaznice pri sebi, saj sem jih našel vse skupaj v eni škatli. Se je pa lahko pohvalil, koliko članov OF je v njegovi vasi 🙂

Dodajte komentar

%d bloggers like this: