Skip to content

1966 Novi Kot – Odkritje spomenikov

21. 06. 2019

 Odkritje spomenika v vasi Novi Kot in na pokopališču sv. Frančiška Ksaverja je bil za nas Binklarje velik dogodek, saj je bila tu osrednja proslava v takratni Občini Kočevje. Organizirala sta jo Občina Kočevje in krajevna organizacija ZZB. Vsega se dobro spominjam, ker sem sodelovala v kulturnem programu. Od leve proti desni stojijo Jože Poje iz Starega Kota (Pargarjev Jožko), neznan, Jakob Ješelnik (Pužetov), Anton Turk (Dalinen), skrajno desno pa je Sonja Ješelnik por. Palčič. Ostalih ne prepoznam, ker je bilo vmes nekaj funkcionarjev iz Kočevja, ki si jih nisem zapomnila. Po slavnostnem govoru, kulturnem programu in odkritju spomenika je bil čas druženja, obujanja spominov, petja in plesa ob živi glasbi.

Roška ofenziva je potekala v 12. fazah, od 16. 7. do 4. 11. 1942. V tej ofenzivi je prebivalstvo Ljubljanske pokrajine in Reške regije, kamor je spadalo območje Drage, doživelo pravo množično morijo, požige vasi in masovno interniranje v italijanska koncentracijska taborišča (Rab, Gonars, Renicci). Nad Binklarje (Kotarje) se je italijanski okupator strahovito znesel 29. julija 1942. Vas je do tal požgal, ljudi pa odvedel v internacijo. V Novem Kotu je bila 19. aprila splošna vstaja in napovedan oborožen odpor proti okupatorju. Moški so odšli v partizane, žene, otroci in starejši prebivalci pa so podpirali narodnoosvobodilno gibanje.

Mojega očeta so Italijani aretirali 21. 4. 1942, dober teden za njim pa so na domu ujeli aktiviste OF Filipa Cimpriča (Pargarjevega), Jožeta Lipovca (Znamenskega), Florijana Žagarja (Frtinčkovega) in Janeza Grajša (Grajšavega). Prav tako, kot mojega očeta, so jih odpeljali v zapor v Prezid in nato v Čabar. Čez nekaj dni so jih na čabranskem pokopališču ustrelili kot talce. Tu so bili ustreljeni tudi talci iz Starega Kota: Franc Knavs, Franc Miklič in Jože Milkič. Alfonz Komelj pa je bil ustreljen kot aktivist OF v Loški dolini. Na spomeniku nista napisani imeni Frančiške Ješelnik, ki je bila ustreljena v Novem Kotu 1942. in Šmerinovega Vladota Pojeta, ki je padel kot borec NOV leta 1944 na Štajerskem, star komaj sedemnajst let. Šmerinovi so imeli devet otrok, pa so ostali živi le trije (Marija, Slavko in Fanika).

Seznam žrtev je ponovno pregledal in dopolnil v marcu 2000 vaščan Franc Mihelič, ki je živel v Ljubljani. Po njegovem dopolnjenem seznamu je bil vojni davek obeh vasi še večji – 110 žrtev.

 14. avgusta 1966 sta bila odkrita kar dva spomenika. Prvi, posvečen neznanima partizanoma, stoji pri cerkvi sv. Frančiška, ki sta tu padla 1943. leta. Nad grobom je kamnita skulptura v obliki Triglava. Drugi pa stoji sredi vasi Novi Kot med Mandravo in Lukovo domačijo in je posvečen padlim borcem in žrtvam fašizma. Oba je projektiral domačin arhitekt ing. Anton Knavs, izdelalo in postavilo pa ju je podjetje Marmor Gradac iz Bele krajine. Na spomeniku so vklesana imena padlih, pobitih in umrlih prebivalcev vasi Novi in Stari Kot med NOB. Na spomeniku je vklesano tudi besedilo:
” 1941 – 1945

DOKLER BO ŽIVEL ROD

ŠUMEČIH GOZDOV

NOVEGA IN STAREGA KOTA,

BO OSTAL SVETAL SPOMIN

NA ŽIVLJENJA, DAROVANA ZA SVOBODO

DOMOVINE.

Žrtve 2. svetovne vojne – ZZB Novi in Stari Kot “

Avtorja besedila sta Peter Vovk in Anton Knavs.

Spomenik neznanima partizanoma na pokopališču pri cerkvi sv. Frančiška Ksaverja v Starem Kotu. Na črni marmornati plošči je napis:

“NEZNANIMA

PARTIZANOMA

PADLA 1943

ČLANI Z.B.

STARI IN NOVI KOT”

Za oba spomenika lepo skrbijo vaščani obeh vasi, ki so večinoma tudi člani Z.B. V bodoče imajo v načrtu obnovo spomenika na vasi.

Slovarček:

  • skulptura: delo, izdelek iz trdnega materiala, ki navadno predstavlja bitje ali predmet, kip

Viri:

  • pisni vir: Franc Mihelič: Pregled in dopolnitev seznama žrtev NOV vasi Stari in Novi Kot (leto 2000)
  • pisni vir: Spominska obeležja narodnoosvobodilne borbe na Kočevskem

Kraj: Novi Kot
Datum: 14. 8. 1966 in 12. 10. 2018
Avtor: neznan, Miloš Toni
Zbirka: Tilka Klepac
Skenirano: 16. 5. 2019
Oblika: 3 fotografije

Dodajte komentar

%d bloggers like this: