Skip to content

1974 Pudob – Druga poplava v enem letu

20. 07. 2019

Klasična fotografija poplavljene državne ceste med jesensko ali spomladansko poplavo v Loški dolini. Glede na dejstvo, da je bila shranjena ta slika skupaj s tisto v prispevku o poplavljeni piščančji farmi v Nadlesku, je tudi tu najbrž posneta ista jesenska poplava. Večinoma so te manjše, vsakih deset ali nekaj manj let pa vodovje takole zalije glavno cesto proti Hrvaški. Takrat ljudje ne morejo normalno v službo in šolo, pa pridejo s traktorji po gozdnih obvoznicah, mogoče s kakim čolnom ali pa sploh ne. V prestolnici za tele poplave najbrž še vedeli niso, medtem ko dandanašnji poročevalci spremljajo vsak centimeter sprememb v nivoju vode. Saj je prav tako, ne rečem da ne. Se vsaj s tem pojavljamo v slovenski javnosti …

Bolj ko ne po občutku sem oba posnetka datirala v leto 1974, napravil ju je neznan fotograf, bila pa sta pripravljena za objavo v Glasilu Kovinoplastike.

Poleg nekdanjega hotela, cestne zapore in skednja, ki je bil dve ali tri leta nazaj spet pod vodo, se na desni spodaj vidi del avtomobila citroen ami, če kaj vem … Se je z njim pripeljal fotograf?

Tule nekje je tik ob levem robu slike in pod vodo plavalni bazen, prvi in edini v Loški dolini, ki v tem času iz dobro vidnih razlogov ne služi več namenu – poplave so ga zasule z blatom in vejevjem, odnesle, kar se je odnesti dalo, drugo je propadlo samo. Le ostanek betonskega mostiča do njega se mi zdi da še stoji. Še en projekt, ki ni upošteval narave.

Nekdanji hotel Jelen, ki je okoli leta 1955 postal orodjarna Kovinoplastike in tako služil vse do leta 1967. V prizidku spredaj so najbrž stranišča, večja stavba v ospredju je del z orodjarno, zadaj so stanovanja.

France Bavec iz Podcerkve se spominja, da je bilo 29. novembra 1966 ali 1967 hudo sneženje, tako močno, da po kaki uri doma niso mogli več normalno zapeljati na dvorišče, potem pa je takoj nastopila odjuga s poplavami, zaradi katerih so morali od tukaj, iz hotela, nujno preseliti orodjarske stroje v Lož pod komaj zgrajeno streho nove hale. Čez dve leti se je situacija ponovila, s tem da so stroji takrat ostali v Ložu za stalno.

Tudi stavba čez cesto služi Kovinoplastiki, če ne več za delavnico, pa za skladišče, po preselitvi Kovinoplastike v nove hale le bolj za ropotarnico …. Obvoz proti Babnemu Polju in Prezidu je ob poplavah vsakokrat preko Markovca in Viševka, ki je malo višje, kot že ime pove. Tisto cesto so leta 1928 namreč toliko nasuli, da ni več pod vodo ob vsakem dežju, če ga je dovolj, pa tudi tisto še zalije.
Lepo in jasno napisano, letnice pa nič. Opomba “rezerva” pomeni, da je bilo predvidoma dovolj gradiva za obseg ene številke, v nasprotnem primeru pa bi praznino lahko zapolnila dodatna fotografija … Pisal je Slavko Berglez, urednik Glasila Kovinoplastike, ki je to delo opravljal dvajset let, vse od prve številke naprej. Pred tem je izšlo nekaj številk Glasu Notranjske, mislim da od leta 1961 naprej, in najbrž je bil Slavko Berglez tudi tam kaj zraven. Umrl je iznenada okoli prvega maja 1985. V drugi številki dvajsetega letnika je Glasilo maja 1985 na prvi strani objavilo besede njemu v slovo. Za njim so Glasilo Kovinoplastike, ki je “pokrivalo” celotno Krajevno skupnost Loška dolina, kolikor vem, urejali Rudi Mlakar, Tone Žnidaršič in Ivanka Mihelčič.

Viri:

  • Franc Bavec, Podcerkev, junij 2019, ustno

Kraj: Pudob
Datum: 1974?
Avtor: ni znan
Zbirka: Milena Ožbolt
Skenirano: 15. 5. 2019
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: