Skip to content

1928 Markovec – Gradnja novega mostu gre h koncu

2. 03. 2021

Kdo bi si mislil, da je bila gradnja novega mostu na Trznah v Markovcu tako dobro dokumentirana, saj je to že tretji prispevek o njej. Tudi ta slika je iz zbirke Vrhničanke Ivanke Janežič, posneta pa je z zahodne strani … Poznejši priseljenci smo se dolga leta spraševali, kako je bilo in kdaj, ko je bil postavljen ta most, ki se poleg starega, kamnitega in nižjega pne čez strugo Obrha, povezuje oba dela ceste Stari trg – Viševek in je bil desetletja priljubljeno zbirališče mularije, fantov in deklet – tudi potem, ko v Belem malnu, ki za mostom izstopa na tej sliki, že davno ni bilo več gostilne. Racna gora v ozadju pa je še večinoma gola, zato se dobro vidijo skalnati skladi pod vršnim grebenom, Špetnakove smrečice na levi strani slike pa so še goste, a že velike …

Gradnja mostu gre h koncu. Osem moških postav je ob njem in na njem. Večinoma urejajo zemljišče ob mostu, le dva sta prav na njem in bolj ko ne opazujeta druge. Morda sta se tja postavila zaradi fotografa, ki se je na Martinovi loki pripravljal k svojemu poslu … Na gradbišču še stojijo zidarski odri, most pa je že ometan, brežine in nasutja okoli njega pa so tudi vsaj deloma urejeni in utrjeni z zloženimi kamni. Na vrhu so še kupi gradbenega materiala, s katerim bodo najbrž uredili še zadnji del strmega obcestnega zemljišča.

Ta most je najmogočnejši del markovškega tromostovja. Za njim je skrit najstarejši del, ki vodi pred vrata mlina, le malo proti levi pa je s slike izpadel najmanjši mostič čez večinoma suho strugo hudourne Zadnje ure … Tako je vsak del markovškega tromostovja v nekem oziru “naj” …

Ob bregu Obrha je tudi tedaj očitno raslo nekaj grmov, ki pa so jih posekali in očistili zemljišče, saj ga drugače ne bi mogli utrditi. V naših časih je ob mostu raslo nekaj mogočnih jesenovih dreves, pozneje se je pojavila mirabela, ki je spomladi razsipala belo cvetje, konec poletja pa kiselkaste plodove. Dandanes je rob struge na zahodni strani bolj ali manj zaraščen, na vzhodni pa urejen in čist.
Klasičen lesen plot iz lat se razteza ob Malenskem vrtu, nanj so najbrž delavci odložili svoja oblačila, ko jim je postalo vroče; bliže hiši pa se na plotu sušijo tudi moške hlače, a jih je treba znati poiskati …
Z lepopisno pisavo je na hrbtno stran fotografskega papirja znamke Agfa nekdo zabeležil: “Petričeva hiša v Markovcu, izdelovanje novega mostu”, Ivanka Janežič pa pripisala “Beli malen”, kar je ključno.

Je tudi to sliko posnel Alojz Tomec ali je bil kdo drugi? Nobenih namigov ni o avtorju fotografije.

Kraj: Markovec – Trzne
Datum: 1928
Avtor: ni znan
Zbirka: Vladimira Janežič
Skenirano: 18. 6. 2020
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: