Skip to content

Stari trg 1963/64 – 5. razred

4. 11. 2021

Bilo je v začetku poletja leta 1964, ko so se lepega sončnega dne učenci petega razreda fotografirali v spomin na skupno preživeto šolsko leto z razredničarko Vero Hace. Peti razred je takrat imel učilnico v stari šoli ob cesti, ki vodi v Lož. Ko je bila zgrajena nova šola nasproti zdravstvenega doma in lekarne, so jo podrli in zgradili novo stavbo, kjer je danes Občina Loška Dolina in gasilski dom. Tudi fotografija je nastala na tem šolskem vrtu.

Vera Hace por. Zigmund je bila domačinka – Ložanka. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končala v Starem trgu, učiteljišče pa v Ljubljani. Delo razredne učiteljice je dobila na Osnovni šoli v Starem trgu v šolskem letu 1959/60 in tu službovala do leta 1970. Hodila sem v sedmi razred osemletke, ko smo na šolo dobili precej mladih učiteljic. Najprej je prišla Vera, za njo pa Stanka Lavrič, Truda Savnik, Marta Tomažič in Sanda Turšič in dobro pomladile kolektiv.

Vera je učila na razredni stopnji – 5. razred. Učenci in starši so imeli do nje spoštljiv odnos, v razredu je imela red, pouk pa je potekal v prijetnem vzdušju, ker jih je s svojo ustvarjalnostjo pritegnila k sodelovanju in k pozitivnemu razmišljanju. Aktivna je bila na kulturnem področju, njeni učenci so vedno sodelovali pri šolskih prireditvah in proslavah s kratkimi igricami in recitacijami. V Kovinoplastiki Lož pa je v popoldanskem in večernem času poučevala slovenščino zaposlene, ki so študirali ob delu.

Spoznala je življenjskega sopotnika iz Žirovnice, se poročila in kmalu se jima je rodila hčerka Polona. Z družino se je preselila v Ljubljano. Prvo leto je poučevala na Osnovni šoli Majde Vrhovnik, nato pa je dobila stalno zaposlitev na Osnovni šoli Ledina. Leta 1992 je zbolela in tik pred upokojitvijo umrla.

  • Čepijo: Joža Troha, Milena Plos, Ivan Kirasić, Dušan Žnidaršič in Zdravko Turk.
  • Stojijo: Marija Nanut, Joža Troha, Irena Troha, Ivanka Ovsec, Marta Grl, Milena Modic, Maja Avsec, neprepoznan, Ida Strle, Erma Telič in razredničarka Vera Hace.

  • Čepijo: Vojko Robnik, Rafael Bavec, Janez Žnidaršič, Mario Žnidaršič, Anton Baraga in Marjan Truden.
  • Mož v klobuku poleg Vere Hace je Starotržan Jurij Žagar.
  • Stojijo: Jana Janežič, Branko Toman, Đurđa Vukičević, France Baraga, neprepoznana, Milan Janež, neprepoznan in Drago Škvarča.
  • Mimoidoči, ki je slikan v hrbet, je neprepoznan.
Slika je odlepljena iz albuma in pripoveduje, da so to petarčki iz leta 1964.

Viri:

  • Jožica Šumrada, Vanda Hace, Marija Kocjančič

Kraj: Stari trg
Datum: junij 1964
Avtor: neznan
Zbirka: Jožica Šumrada
Skenirano: 13. 10. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: