Skip to content

1908 Cerknica – Žumrova gostilna in hotel

30. 08. 2012

Fotografija Žumrove gostilne in Žumrovega hotela na križišču Velike gase in Nove ceste je delo neznanega fotografa iz leta 1908. Fotografija je iz zaloge L. Dollineri iz Trsta.

Letnico nastanka fotografije sem določil s primerjavo velikosti drevesca, ki raste med Žumrovo gostilno in hotelom. Primerjal sem to fotografijo s fotografijo Prostovoljnega gasilnega društva v Cerknici ob priliki svojega 25 letnega obstanka. Takrat, leta 1912, je bilo drevesce nekaj večje, kot je na tej razglednici Pa tudi žig odhodne pošte na znamki ima letnico 1908.

Ivan Žumer je bil priden in prizadeven gospodar. Upravljal je tudi z velikim posestvom. Poleg tega pa je imel še veletrgovino z alkoholnimi pijačami s katerimi je zalagal vse gostilne cerkniške občine in še dlje. S to trgovino se je kasneje ukvarjal Ivanov sin Ivo, ki je skrbel za polnjenje sodov v veliki podzemni kleti, od tod pa za razvoz do posameznih gostiln. Ivan Žumer je precej vina kupil na Štejerskem, kjer je bil doma.
Na tem segmentu je prikazan Hotel Žumer, kot se ga je videlo z Velike gase.Hotel Žumer je med drugo svetovno vojno pogorel. Po vojni so na njegovem mestu postavili poslopje socialnega zavarovanja. Ivan Žumer je skrbel za celotno poslovanje, medtem, ko se je njegova žena posvetila kulinariki v gostilni in v salonu, saj je njena kuhinja slovela daleč naokoli po dobrih in pestrih jedilih.
V Žumrovi gostilni so se zbirali ljudje vseh slojev in poklicev. Za bolj zahtevno družbo je bil najbolj prikladen hotel, oziroma salon, v spodnjih prostorih pa je bil prostor za vse preostale obiskovalce. Pri Žumru so imele posamezne družbe svoje kotičke in “kapelice”. Kontrabantarji so izkazovali svojo denarno moč v veliki sobi, Rakovc pa pri svojem omizju, kjer so razpravljali največ o politiki in nevšečni oblasti.
Hišo v kateri je bila Žumrova gostilna je še pred drugo svetovno vojno Ivan Žumer obnovil, tako, da ima danes drugačen izgled.Na mestu, od koder je fotograf posnel to fotografijo, sem dostikrat videl stati dr. Pušenjaka. Od tu je imel dober razgled od Šerkota do Meletove hiše in po vsej Veliki gasi proti cerkvi.
Dopisnica je bila poslana slovenskemu pisatelju in ljubljanskemu županu Ivanu Tavčarju. Danes nosi Tavčarjeva hiša v Ljubljani številko Breg 10.

____________________________________________________________

Vir:

  • Tone Kebe: Cerknica in njeni ljudje, Samozaložba, Ljubljana 1994,

Kraj: Cerknica
Datum: 1908
Avtor: neznan
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 12. 7. 2012
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d