Skip to content

Nova vas 1964/65 – 3. razred

11. 09. 2014

Učiteljica tretjega razreda Valerija Gostiša je bila tisti dan, kot kaže, odsotna in nadomeščal jo je kar dolgoletni ravnatelj Franc Čebohin. Prav tako je bilo, najbrž zaradi zimskih razmer, odsotnih nekaj učencev. Podružnična šola Krajič – Sv. Duh je bila že ukinjena, pouk je še potekal na podružnici Šivče – Sv. Trojica. Garnizon Velike Bloke je bil takrat še polno zaseden. Samo v oficirskih blokih je bilo polnih 30 družinskih stanovanj. Otroci teh družin so zaradi pogostih selitev navadno krajši čas hodili v šolo v Novi vasi. Njihova imena so se pogosto izgubila iz spomina.

V letu 1911 zgrajeni šoli v Novi vasi je pouk potekal dopoldne in popoldne. Učenci od 5. do 8. razreda so hodili v šolo dopoldne od 1. do 4. pa popoldne. Na voljo so bile 4 učilnice – ena v pritličju in tri v nadstropju. Če je bilo več paralelk, je za šolo služila še večja soba v sosednji Blaževi hiši, kjer je bila pred vojno trgovina in gostilna. Usposobili pa so tudi dodatno učilnico v nadstropju šole, kjer so bila sicer spravljena učila.

Fotograf Žnidaršič je popoldne 12. 1. 1965 slikal pri pouku takratni tretji razred (letniki okoli 1955). Dopoldne je to učilnico uporabljal moj takratni osmi razred, ki smo ga na isti dan z razrednikom Baučerjem tudi že predstavili. Razred “nadzira” tov. Tito v maršalski uniformi.

Razrede so ogrevali z velikimi zelenimi pečmi na drva. Priprava in zlaganje drv je bilo pogosto delo učencev. Ob jutranjem gretju ob peči se je eden mojih sošolcev prav v tem razredu preveč stisnil ob vratica na peči. Na zadnji plati je na hlačah še dolgo ostal osmojen odtis znamke peči: “SIBIRKA”.

K fotografu so se zvedavo obrnili:

 • 1. vrsta: Jože Ponikvar, Nemška vas, Lojze Modic, Velike Bloke.
 • 2. vrsta: neznan, neznan, Franci Lužar, Studenec.
 • 3. vrsta: Verena Zakrajšek, Velike Bloke, Srečo Drobnič, Velike Bloke, Berta Bahunek, Velike Bloke (zakrita), Mirko Kovačič, Strmica (gleda na tablo).
 • 4. vrsta: Ivica Turk, Mramorovo.

 • 1. vrsta: Lojze Perušek, Veliki vrh, Bojan Kraševec, Studenec.
 • 2. vrsta: Nada Lužar Studenec, Janez Kotnik, Topol.
 • 3. vrsta: Viktor Jerič, Velike Bloke, Olga Miklavčič, Veliki vrh.
 • 4. vrsta: Malči Zakrajšek, Majda Meden, Velike Bloke. Stoji: Metka Vrvić, Velike Bloke.

 • Spredaj: Stanko Zakrajšek, Strmica.
 • V sredini: Franci Pintar, Topol.
 • Pred tablo: Majda Mazij, Velike Bloke, Majda Hiti, Nova vas.

Dela nalepljena na tablo in plakat, obešen na steno za ravnateljem Čebohinom kažejo, da je tisti dan potekal likovni pouk in slovenščina. Pravopisna navodila s strogim: “Zapomni si!”, opozarjajo učence na pogoste pravopisne napake n.pr.: kniga = knjiga, včiraj = včeraj, pisatel = pisatelj itd. Ko danes beremo pisane tekste mladih, posebej na elektronskih medijih, forumih, telefonih, dvomim o bodočnosti slovenščine.

Viri:

 • Majda Volf roj. Hiti, Nova vas

Kraj: Nova vas
Datum: 12. 1. 1965
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Osnovna šola Tone Šraj – Aljoša, Nova vas
Skenirano: neznano
Oblika: skenirana datoteka

Dodajte komentar

%d bloggers like this: