Skip to content

1941 Rakek – Prvi vlak za Ljubljano

12. 09. 2014

Po italijanski okupaciji Slovenije je prvi vlak pripeljal v Ljubljano 15. 5. 1941. Snemalci Italijanske propagande so posneli film, ki smo ga našli na Youtube.

Popravek 13. 9.2014

Prvi stavek v sestavku: “1941 Rakek – Prvi vlak za Ljubljano” ni povsem pravilen. Provizorij v Borovnici je bil dokončan in svečano otvorjen 28. junija 1941. Redni promet Trst – Postojna – Ljubljana je začel 30. 6. 1941.

26. aprila 1941 so pričeli s kombiniranim prometom:

  • vlak Ljubljana – Vrhnika
  • avtobusi in kamioni Vrhnika – Postojna
  • vlak Postojna – Trst.

Promet na odseku železniške proge med Postojno in Logatcem je bil vzpostavljen 10. maja 1941. Takrat so usposobili jeklene provizorije na Rakeku.

Karel Rustja

 

Klikni za video

Klikni za video

 

 Konec 1. svetovne vojne

Po kapitulaciji Avstro-Ogrske 3. novembra 1918 in razpadu njene redne vojske je bilo po zavezniških določilih premirja Italiji dovoljeno, da s svojimi vojaškimi silami zasede slovensko ozemlje vse do črte Trbiž-Triglav-Logatec-Postojna-Snežnik-Reka (Rateče-Jalovec-Vršič-Triglav-Bogatin-Črna prst-Porezen-Žiri-Logatec-Cerknica-Snežnik-Sušak; razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem). Ta črta je bila že v Londonskem paktu aprila 1915 obljubljena Italiji kot njena bodoča meja. Na podlagi tega je Italija zasedla in priključila vso Primorsko, del Notranjske, Istro in severno jadransko otočje.

Italijani so od Črne prsti do morja zasedli več kot jim je bilo obljubljeno z londonskim paktom. Italijani so 15. 11. 1918 zasedli tudi Logatec, Planino in Rakek in Vrhniko do Brezovice kljub 11. 11. 1918 sklenjenemu premirju. Iz Brezovice so se morali umakniti na Jugoslovansko-italijansko demarkacijsko črto (mejo) je v letih 1918-1921 potekala Strmica-Raskovec in približno pri Cesarskem vrhu prečkala železniško progo. Italijanska vojska je leta 1918 postavila mejno črto po liniji nekdanjega rimskega zidu Verd-Zaplana, ki je znan tudi pod imenom Ajdovski zid.

Prvi sporazum o prometu je bil dogovorjen 21. novembra 1918 v Ljubljani. Določeno je bilo, da je Logatec skupna postaja med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo in je bila pod italijansko upravo.

Tranzitni promet je bil obnovljen 16. decembra 1918. Postaji Verd in Logatec sta postali obmejni postaji, saj je demarkacijska črta progo presekala v km 600,065 (466,465 z Dunaja). Po koncu prve svetovne vojne je bila postaja Logatec nekaj časa skupna obmejna postaja.

Italijanske lokomotive so vozile do Ljubljane.

Državna meja med Kraljevino SHS oziroma Jugoslavijo in Kraljevino Italijo

Po določilih Rapalske pogodbe so se morali Italijani 26. februarja 1921 umakniti na novo mejo pri Ravbarkomandi in evakuirati 19,525 km proge od Verda do Ravbarkomande. Ko so se Italijani umaknili na novo mejo, je 27. februarja 1921 ob 10 uri pripeljal iz Ljubljane v Logatec z zelenjem in zastavami lepo okrašen vlak. Napis na slavoloku je bil: Pozdravljeni bodite naši jugoslovanski bratje. Igrala je vojaška in železničarska godba.

Rapalska meja med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS (Jugoslavijo) je bila v kilometru 485,990 63 med Rakekom in Postojno. Levi tir je imel stik v kilometru 485,990 40 (23 cm pred mejo); desni tir pa v kilometru 485,991 19, to je 56 cm od mejne črte v Italiji.

492,382 =  91,353 = 619,590 = 622,958  km     državna meja (Rapalska)

Dopolnjeno 13.12.2018 – na Youtube je na voljo tudi video o italijanski okupaciji Ljubljane.

Prispevek je napisal: Karel Rustja.

Kraj: Rakek
Datum: 15. 5. 1941
Avtor: neznan
Zbirka: Youtube
Oblika: video

2 komentarja leave one →
  1. 22. 09. 2014 17:54

    Prva dva stavka prispevka smo dodali v uredništvu Stareslike, žal z napačnimi podatki. G. Karel Rustja je poslal popravek in dopolnitev. Prispevek smo dopolnili.

Trackbacks

  1. 1941 Logatec – Most popravljen | Stare slike

Dodajte komentar

%d