Skip to content

1909 Lož – Račun za Hlabšeta

6. 11. 2016

cer-4-135-568-01Tokrat imamo račun od krojača iz leta 1909, ki ga je Franjo Škrbec izstavil 20. 4. 1909 in ga zdaj hranijo v Zgodovinskem arhivu Slovenije, tam pa ga je našla dr. Marija Makarovič.

Kot piše na obrazcu je bil Franjo Škrbec krojač v Ložu. Imel je lično hiško pod gradom, ki še stoji. Poleg so prvotno imeli hlev za prašiče, ki so ga pozneje preuredili v krojilnico in šivalnico ter prizidali salon, kamor so stranke hodile pomerjat oblačila. Pozneje je v tisti hiši živela družina občinskega tajnika Lavriča, ki je bil doma iz Kozarišč in je služboval v času župana Kržiča.

Račun, ki ga gledamo, je naslovljen na Ivana Hlabšeta (je bil to gostilničar, ki ga v komentarju k prispevku 1957 Lož – Janez Hribar v domačem kraju omenja naša bralka Marija ?), ki je bil morda skrbnik mladoletnega Ervina Rozenberga, da je on plačal obleke, ki jih je naredil krojač.

Ta je na račun lepo napisal: “3 obleke za ml. Ervina Rozenberg-a naredil in dal vse zdravem pripadajoče reči. Plačal za l. 1908 10 kron, za l. 1909 ostanek, skupaj 18 kron” – tako je mogoče razbrati iz malce pomešanih vrstic. “Plačano dne 20. 4. 1909.” Tudi on je svoj podpis “Škrbec” okrasil z elegantno krivuljo, da je bolj držalo.

Pozornost pritegnejo priimki: Škrbcev je v Loški dolini in tja do Gornjega Jezera kar veliko. Nekateri so po domače Urhovi, drugi kaj drugega. Pač pa daleč naokoli ni nobenih drugih Hlabšetov ali Hlapšetov, razen v Ložu. V Kebetovi knjigi Loška dolina z Babnim Poljem na strani 470 najdemo navedbo, da je na listini iz leta 1624 podpisan Pavle Hlapše, meščan iz Loža. Na tej listini je tudi njegov pečat z začetnicama P. H. Čeprav priimek namiguje na hlapčiča, je moral biti kar pomemben meščan, da je imel svoj pečat. Hlapšetovi so torej zelo stara loška rodbina. Morda še iz tistih časov okoli leta 1477, ko je cesar Friderik III podelil Ložu mestne pravice in so se tja zaradi raznih ugodnosti naselili ljudje z vseh vetrov. V Kebetovi zgodovinski knjigi je omenjenih devet oseb s tem priimkom, med njimi subdiakon, kaplan, dva sodnika, kmetica in mestni župan.

Pač pa je priimek Rozenberg, ki zveni nemško, vsaj kolikor vem, neznan v Loški dolini in tudi v omenjeni knjigi ga ni. Je bil mladenič, za katerega je Ivan Hlapše plačal obleko, od drugod ali je le začasno bival v Ložu?

Slovarček:

  • zdravem: zraven, poleg

Viri:

  • Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem, Družina, ljubljana 1996
  • Ana Nuša Hace, Lož, november 2016, ustno

Kraj: Lož
Datum: 20. 4. 1909
Avtor: —
Zbirka: Zgodovinski arhiv Slovenije
Skenirano: 19. 3. 2015 (ZAS)
Oblika: skenirana datoteka

Dodajte komentar

%d bloggers like this: