Skip to content

1970 Rakov Škocjan – Novi projekti

6. 12. 2016

160726469Slovenski jamarji so leta 1965 izbrali Rakov Škocjan za prireditev Mednarodnega speleološkega kongresa. Podjetje Škocjan, ki je tedaj upravljalo Hotel v Škocjanu, je za goste organiziralo samopostrežbo hrane v naravi pred Hotelom. Izbor hrane in kosilo je, s pomočjo štirih kuharjev, pripravil priznani kuharski mojster, pokojni Ivan Ivačič. Takšnega načina odlične postrežbe v naravi speleologi še niso doživeli.

Delavski svet TP Škocjan je na svoji seji dne 19. maja 1969 razpravljal o programu izgradnje turistično gostinskih kapacitet v naravnem parku Rakov Škocjan. Na osnovi izdelanega programa je delavski svet sprejel odločitev, da podjetje pristopi k izgradnji turistično-gostinskih kapacitet v Rakovem Škocjanu in za izgradnjo poišče poslovnega partnerja, ki bo za to zainteresiran. Z Ljubljanskim investicijskim zavodom, kot izvajalcem omenjenega programa, so sklenili ustrezno pogodbo za izdelavo glavnega projekta v smislu že izdelanih idejnih načrtov. Idejni načrt je predvideval izgradnjo novih hotelskih kapacitet s 50 do 100 ležišči in ustreznimi restavracijskimi prostori, ureditvijo Zelških jam in asfaltiranje ceste Unec – Rakov Škocjan – Zelše.
160726469Za realizacijo tega projekta je podjetje navezalo stike z Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana in preko njih tudi s hotelskim podjetjem Plava laguna Poreč. Ta projekt pa, žal, ni bil realiziran, ker je medtem nastopila integracija s HTP Jama Postojna. Omenjeni projekt je bil sprejet v okviru integracije, vendar se tudi v sklopu HTP Jama Postojna ni realiziral.
160726469-003Na sliki je Mirko Vidrih, ki je bil poleg tega, da je bil strasten ribič, tudi gasilec, ptičeljubec, pevec in najboljši čevljar. Naši prijatelji živijo na žagi. Kjer je žaga, je tudi voda in v tej vodi so tudi ribe. Njihov sin je imel in še ima rad ribe. Kaj bi jih kupoval, če so v potoku in si jih lahko nalovi. Pa je lovil ribe na črno, to pomeni brez dovoljenja. Bil je star malo več kot pet let. V naše kraje je že prišla jesen in Sašo je imel oblečeno bundo. Bunde so iz gladkega materiala, to vsi vemo. Eno ribo je že ujel. A za večerjo je bilo to premalo in tako je lovil še naprej. Od daleč je prihajal policist, ki bi moral po uradni dolžnosti divje ribiče preganjati. Nekdo od mimoidočih je policista videl in je Saša opozoril.

“Pazi, Sašo! Policist gre”

Sašo je pograbil ribo in jo vtaknil za bundo. Bunda spolzka, riba spolzka in je padla na tla ravno v hipu, ko je mimo prišel policist. Sašo se je malo ustrašil, kaj bo, policist pa se je le zasmejal in odšel dalje.

160726469zLetnico nastanka razglednice se določila po podatku, da jo je izdalo Turistično hotelsko podjetje Postojnska jama. Le to je prevzelo hotel Rakov Škocjan leta 1969 in razglednica je nastala po tem letu.

Je pa v napisu, kaj razglednica predstavlja, ena velika napaka. Piše namreč “ribolov v Cerkniškem jezeru”. Enkrat je bila ta voda morda res tam, ampak v času fotografiranja je bila pa že v Škocjanu.

Viri:

  • Gantar, I. Rakek, Ljubljana: Založba Mladika, 2005.

Kraj: Rakov Škocjan
Datum: 1970
Avtor: neznan
Zbirka: Lenka Gabrenja
Skenirano: 25. 7. 2016
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d